Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

Linnaplaneerimise ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

 1. linna plaanid
 2. endiste kinnistute kaardid
 3. linna geoloogilised kaardid
 4. linna põhivõrgu materjalid
 5. geodeetilised uurimistööd
 6. planeeringute lähteülesanded
 7. üld- ja detailplaneeringud
 8. maadokumendid
 9. projekteerimistingimused
 10. ehitiste, rajatiste ja tehnovõrkude projektid (ehitusload)
 11. teostusjoonised
 12. kasutusload (vastuvõtu aktid)
  Ehitusalaseid dokumente leiab veel mitmest allikast: