Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine - Kodurahuprogramm

Kodurahuprogrammi teemadega seotud valdkondades mittetulundustegevuse projektide läbiviimiseks toetuste andmine. 2023. aasta projektikonkursi taotluste esitamise tähtajad on 30. jaanuar, 8. mai ja 21. august 2023.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2023. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (1. peatükk) ja Kodurahuprogrammi lisatingimustega (11. peatükk)!“

Taotluse ja taotluse lisade ning aruannete vormid asuvad siin lehel Vormid kaustas.
Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Mõisted:
- kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
- omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti
- projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu on kaasfinantseering

 

Informatsioon eraldatud toetuste kohta: https://mittetulundustoetused.tallinn.ee/avalik/projektitoetus.