Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise ajakava 2022. aastal:

LÕPPENUD TAOTLUSVOORUD

 • Toetusmeede linna kontsertpaikade elava muusika programmi koostamiseks ja läbiviimiseks. Taotluste esitamise tähtaeg 8. august 2022. Lisainfo leiab SIIT.
 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisüdmuste (kõik kunstivaldkonnad, v.a muusika) kättesaadavuse ja järjepidavuse tagamiseks korraldavate projektide tegevusteks, mis toimuvad alates 15. septembrist 2022. Taotluste esitamise tähtaeg 15. august 2022.
 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisündmuste kättesaadavuse ja järjepidevuse tagamiseks korraldatavatele muusikaprojektidele, mis toimuvad alates 15. septembrist 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2022.
 • tegevusteks alates 1. veebruarist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 20. detsembriks 2021;
 • tegevusteks alates 1. aprillist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 17. veebruariks. Taotlusvoor on avatud mittetulundustegevuse toetuseks kõigis kunstivaldkondades peale muusika. 
 • laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatel kollektiividele ja poolprofessionaalsetele kooridele ja muusikakollektiividele eraldavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg 17. veebruar 2022 (toetusi antakse üks kord aastas);
 • Tallinn kannab 2021. a oktoobrist UNESCO muusikalinna tiitlit. Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse muusikaprojektide taotluste esitamise tähtaeg 10. märts 2022 tegevusteks, mis toimuvad alates 10. aprillist 2022.

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord, 2022. a Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused ja üldised lisatingimused (LISA 1) ja kultuurivaldkonna lisatingimused (LISA 6).

Projektitaotlus ja tegevustoetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

MÕISTED MITTETULUNDUSTEGEVUSTE TOETUSE ANDMISE KORRAS:

 • projektitoetus on projekti elluviimiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus;
 • tegevustoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastav, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus.
 • kultuurivaldkonnas antakse tegevustoetust vastavalt "Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustes" sätestatule: laulu- ja tantsupeoprotsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele;
 • omafinantseering on toetuse saaja enda rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti või toetatavasse tegevusse;
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

PROJEKTITOETUSTE INFO:

 • Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

TEGEVUSTOETUSTE INFO:

 • Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimuste kohaselt kultuurivaldkonnas laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetused tegevustoetusteks ja toetuse taotlused tuleb esitada tegevustoetuse taotlusena.
 • Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra järgi ametiasutuse eelarves eraldi nimetatud eraõiguslike juriidiliste isikute sihtotstarbelised toetused tegevustoetusteks ja toetuste menetlusprotsess tuleb teostada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis.
 • Tegevustoetuse taotlejal/saajal tuleb sihtfiantseerimise lepingu ettevalmistamiseks sisestada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi (veebiaadress: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus) toetuse kasutamise eesmärk ja eelarve, mis saab lepingu lahutamatuks lisaks.
 • Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis toimub tegevustoetuse taotluste registreerimine, taotleja andmete ja võlgnevuste kontroll, vajalike haldusaktide ning lepingu vormistamine ja sõlmimine, samuti aruannete esitamine ja aktsepteerimine.
 • Tegevustoetuse taotluse juhend.