Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Munitsipaaleluase

Munitsipaaleluase

Munitsipaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole sotsiaal-majandusliku olukorra pärast võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Munitsipaaleluaseme üürimiseks peab taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht olema Tallinnas.

 

Põhjused, miks võetakse inimene munitsipaaleluruumi taotlejana arvele

 Eluruumita isikutena võetakse arvele:

 1.  inimesed, kelle õiguslikul alusel kasutatav Tallinna linnas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei saadud ette näha ega mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;

 2.  Tallinna linnas asuva eluruumi omanikud või üürnikud, kui eluruum on kavas lammutada seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks;

 3.  isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kuid kellel on endisesse eluruumi asuda võimatu;

 4.  orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutusest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asuda on võimatu;

 5.  teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

 Elamistingimuste parandamisel abivajajatena võetakse arvele:

 1.  inimesed, kes kasutavad üürilepingu alusel Tallinna linna omandis olevat varisemisohtlikku või kasutuskõlbmatut eluruumi;

 2.  eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kes vajavad kõrvalabi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;

 3.  vähekindlustatud, lastega pered, kes vajavad sotsiaalteenuseid;

 4.  teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

 Millised on Tallinna munitsipaalkorterid?

Korterid on kõigi mugavustega ning valdavalt ühe- või kahetoalised. Tallinnas on 24 munitsipaalmaja ja üksikkortereid igas linnaosas, kokku on linnal 1833 munitsipaalkorterit. Lisaks on Tallinn erasektorist võtnud kasutusse 10 elamut Meelikul (680 korterit) ja üheksa elamut Raadikul (1215 korterit). Kõikide munitsipaalelamute nimekiri on leitav siit

Soodsa üüri tõttu – 0,61 kuni 5,21 €/m2 – on linna eluruumid väga soovitud. Nii oli 2022. aasta alguse seisuga munitsipaaleluruumi taotlejana end arvele võtnud 1612 inimest. Aastas antakse üürile üle saja munitsipaaleluruumi (2020. aastal 118 ja 2021. aastal 172 munitsipaaleluruumi).