Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Munitsipaalpolitsei abitelefon

Munitsipaalpolitsei abitelefon

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti abitelefon on 14410 ja 661 9860; meil: [email protected]

NB!
Helistades numbrile 14410 on kõne hind vastavalt helistaja mobiilioperaatori hinnakirjale.

Alates 01.01.2020 osutab abitelefoni teenust Tallinna linnakodanikele Tallinna Munitsipaalpolitsei lühinumbril 14410 ja 661 9860.

 1. Millist infot saab Tallinna abitelefonilt 14410 ja 661 9860 küsida?

Abitelefoni ülesanne on abistada Tallinna linnakodanikke linnamajanduslike küsimuste lahendamisel.

 

Abistame alljärgnevatel teemadel:

 • tehnovõrkude avariid ja elutähtsate teenuste katkestused;
 • sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teenuseid käsitlev informatsioon;
 • vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemide avariid;
 • teede ja tänavate korrashoid ning heakorra- ja haljastustööd;
 • koristus- ja prügivedu;
 • heakord ja ebaseaduslik prügistamine;
 • liikluskorraldus;
 • kauplemine selleks mittevastavas kohas;
 • koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine;
 • parkimisalased rikkumised;
 • sõiduõiguse ja piletite kontroll ühistranspordis;
 • taksoalane järelevalve ja taksokaartide (teenindajakaart; sõidukikaart) menetlemine ning väljastamine;


Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet teostab järelevalvet järgmistes valdkondades:
1. Alkoholi ostmisel alaealisele või joobnud isikule või alaealise poolt, samuti alkoholi tarbimisel avalikus kohas või joobnud olekus avalikku kohta ilmumisel;
2. jäätmete tekke, käitlemise, vedamise ja ladestamise nõuete ning jäätmearuande esitamata jätmise korra rikkumise üle;
3. kauplemisel selleks mittevastavas kohas;
4. teiste isikute rahu rikkumisel avalikus kohas;
5. heakorra- ja kaevetööde ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumisel;
6. parkimisel keelatud kohas;
7. tubakatoodete käitlemise korra ning müügiedenduse keelu rikkumisel, tubakatoodete ostmisel, pakkumisel või üleandmiel alaealisele, suitsetamisel keelatud kohas;
8. sõiduõiguse omamise üle ühistranspordis;
9.taksoalane järelvalve ja taksokaartide (teenindajakaart; sõidukikaart) menetlemine ning väljastamine;
10. ehitusalane järelvalve
11. elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise alased ülesanded.