Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Noortelaagrite korraldajate toetus Tallinna lastele

Noortelaagrite ajakava (lisa 1).
Noortelaagrite tegevuskava (lisa 2).
Noortelaagrite tegevusaruanne (lisa 3).
Noortelaagrite ajakava täitmine (Lisa 4).
Noortelaagrite nimekiri (lisa 5).

Tallinna Haridusamet võtab vastu taotlusi sügisesel ja talvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks. 

Eraldatava toetuse suurus noore kohta päevas on 4 €. Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadokumentidega on hiljemalt 10. oktoober 2023 kell 23.59.

Noortelaagri toetuse  taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu tegevustoetusena (noortelaagrid).

Toetuste andmist reguleerib Noortelaagrite toetamise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Taotlemise tingimused

  • Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet eraldanud sporditegevuse toetust.
  • Toetust saavad taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva ja omavad tegevusluba.

  • Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn.

Tallinna Haridusameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.

Lisainfo: tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496