Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Nõustamine nägemispuudega inimesele

Teenust osutatakse Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ning see jaguneb kaheks:

  1. Igapäevast toimetulekut parandav psühhosotsiaalne grupitöö, mille käigus õpetatakse inimesele praktilisi oskusi ning aidatakse kohaneda tervisekahjustusest tingitud elumuutustega.
  2. Kogemusnõustamine, mille käigus sarnase kogemusega täiskasvanud nägemispuudega inimesed vahetavad oma teadmisi ja kogemusi ning pakuvad üksteisele kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Kogemusnõustaja võib aidata nägemispuudega inimest näiteks puude ja töövõime taotlemisel või erinevate arvutiprogrammide kasutamisel.

Nõustaja eesmärk on innustada, muutusi esile kutsuda ja inimest tegutsemisele suunata.

Mida tehakse kogemusnõustamisel?

  • jagatakse informatsiooni toetuste ja teenuste kohta,
  • jagatakse informatsiooni nägemisabivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama,
  • jagatakse informatsiooni tehnoloogiliste uuenduste kohta ja õpetatakse inimesi neid kasutama, õpetatakse looma kontakte ja suhtlemist teiste nägemispuudega inimestega,
  • kaasatakse ühistegevustesse,
  • nõustatakse töö ja elukoha kohandamise küsimustes ja rehabilitatsioonivõimalustes orienteerumisel,
  • aidatakse kliendil teha otstarbekamaid valikuid,
  • aidatakse kliendil luua kontakte kliendi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaga ning leida talle vajalikke teenuseid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.