Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta alguse toetus (ranitsatoetus)

Õppeaasta alguse toetus (ranitsatoetus)

Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada noorel: 

  • kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet ja  
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist
  • alates 18-eluaastase ehk täisealise õppuri rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

Taotluse võib esitada vanem, kelle elukoht rahvastikuregistris on sama toetuse saamise õigust omava lapsega. Alates 18. eluaastast ehk täisealine õppur - peab taotluse esitama ise seoses lapsevanema esindusõiguse lõppemisega. 
NB! Kui eelneval aastal on juba jooksval aastal 18-aastaseks saanud noore kohta taotlus olemas, saab täisealiseks saanud noor esitada taotluse alles peale seda, kui varasema taotlusega on menetlus lõpetatud sotsiaalhoolekande osakonna poolt. 

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 13. septembrist kuni 30. novembrini. 18-aastased õppurid saavad hakata taotlusi esitama septembri lõpust.

Taotlus tuleb esitada ühe korra esmasel taotlemisel (kehtib alates 2022. aastast esitatud taotlustele) ja järgnevatel aastatel toimub maksmine automaatselt, kui toetuse saamise tingimused on jätkuvalt täidetud. Taotlus tuleb esitada iga õppuri kohta, kellele toetust soovitakse.

Alates 2022. aastast muudeti senine ranitsatoetus õppeaasta alguse toetuseks ning laiendati toetuse saajate sihtgruppi: lisaks esimesse klassi astujatele hakati toetust maksma ka neile, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamisega või kes õpivad kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 19-aastaseks saamiseni.

 

 

Toetuse suurus on: 

  • esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest)
  • alates teisest klassist 100 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)