Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Päevakeskus koduta inimesele

Päevakeskus on mõeldud vähekindlustatud inimestele, kes vajavad kohta, kus päevasel ajal olla ning tuge eluga toimetulekul. Abivajajateks võivad olla inimesed, kellel puudub elukoht, pikaajalised töötud, vanglast vabanenud, kriminaalhooldusalused jt.

Päevakeskus pakub resotsialiseerimisteenust, mille eesmärgiks on parandada sotsiaalnõustamise ja argioskuste juhendamise abil öömaja ja päevakeskuse teenust kasutavate inimeste elukvaliteeti ning toetada nende iseseisva toimetulekuvõime kujunemist.

Päevakeskus pakub abivajajatele abi dokumentide taotlemisel ja vormistamisel, töökoha leidmisel ning tagab vajadusel pesemisvõimaluse, toiduabi ja puhtad riided.