Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pensionilisa

Pensionilisa

Pensionilisa (nö sünnipäevatoetus) - on universaaltoetus, mida makstakse üks kord aastas pensionilisa saaja sünnikuule eelneval kuul. 

 •     Toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Taotlus tuleb esitada pensioni määramisest järgneval aastal.
 •      Avaldus tuleb sisse anda sünnikuul.
 •      Avalduse peab esitama vaid ühe korra, edaspidi seda tegema ei pea.
 •      Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Pensionilisa koosneb kahest osast:

 •         rahalisest toetusest (200 eurot) ja
 •         soodustustest

 Pensionilisa makstakse:

 • Inimesele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn katkematult vähemalt üks aasta alates toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist,
 • kelle pensioni või töövõime andmed on kantud sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogusse ja  kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud:
 • vanaduspension;
 • rahvapension;
 • töövõimetuspension;
 • täisealise toitjakaotuspension (18–24-aastane inimene, kes õpib gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel, lesk, kelle töövõime on vähenenud; vanaduspensioniealine lesk; vanem, kelle töövõime on vähenenud; vanaduspensioniealine vanem; mittetöötav lesk, kes ootab last);
 • vähemalt 17-aastasele inimesele, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Toetuse määramise aastal saab pensionilisa saaja kasutada soodustusi alates pensionilisa maksmise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Soodustuste saamiseks annab inimene nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta inimesele, kelle väljaspool kodu osutatava ööpäevase üldhooldusteenuse eest tasutakse või on sel kalendriaastal tasutud Tallinna linna eelarvest.