Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume esitada veebikeskkonna www.rahvastikuregister.ee kaudu või  [email protected] .

Perekonnasündmuse tõendid

Tallinna Perekonnaseisuameti arhiivist on võimalik avalduse alusel taotleda perekonnasündmuse tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, mis on toimunud Eestis alates 01.07.1926.

Enne 01.07.1926 Tallinnas ja Nõmmel toimunud perekonnasündmuse kohta saate andmeid küsida Tallinna Linnaarhiivist.

Mujal Eestis enne 01.07.1926 toimunud perekonnasündmuste kohta saate andmeid küsida Rahvusarhiivist.

Perekonnakirjad

Alates 01.07.1926 Tallinnas ja Nõmmel peetud perekonnakirju hoitakse Tallinna Linnaarhiivis.

Mujal Eestis alates 01.07.1926 peetud perekonnakirju hoitakse Rahvusarhiivis.

Perekonnaseisuakti koopia

Alates 01.07.1926- 31.12.2005 Tallinnas koostatud perekonnaseisuakti koopia saamiseks tuleb pöörduda Tallinna Perekonnaseisuameti poole.

Mujal Eestis koostatud perekonnaseisuakti koopia saamiseks tuleb pöörduda Rahvusarhiivi poole.

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

Abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend ja nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse  teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Millistes keeltes tõendeid väljastame?

  • Korduvat perekonnasündmuse tõendit (v.a nimemuutmise tõendit) saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena.
  • CIEC tõend- sündi-, abielu- või surma tõendavat dokumenti saab väljastada mitmekeelse väljavõttena ehk CIEC tõendina. CIEC tõendeid tunnustavad konventsiooniga ühinenud riigid ilma legaliseerimise või samalaadse vorminõudeta ja tõlketa. Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu leiad siit CIEC . Lisaks Eestile on selle konventsiooni liikmed: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
  • Mitmekeelse standardvormina- eesti keelsele sünni-, abielu- või surmatõendile lisatakse juurde mitmekeelne tõlkevorm. Tõendit saab kasutada Euroopa Liidu liikmeriikides.

Tõendid väljastatakse paberkandjal või krüpteeritult (digitaalselt).

Kui soovite tõendit saada krüpteeritult (digitaalselt), siis peate olema veendunud, et saate seda ka kasutada, sest selline väljavõte on .pdf fail, millel on ametniku digitaalallkiri. Väljatrükkimisel paberile ei ole sellel ametniku allkirja ega pitserit.