Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

  • abielutõend,
  • sünnitõend,
  • abielulahutuse tõend,
  • surmatõend,
  • nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Millistes keeltes tõendeid väljastame?

  • Korduvat perekonnasündmuse tõendit (v.a nimemuutmise tõendit) saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena.
  • CIEC tõend- sündi-, abielu- või surma tõendavat dokumenti saab väljastada mitmekeelse väljavõttena ehk CIEC tõendina. CIEC tõendeid tunnustavad konventsiooniga ühinenud riigid ilma legaliseerimise või samalaadse vorminõudeta ja tõlketa. Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu leiad siit CIEC . Lisaks Eestile on selle konventsiooni liikmed: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
  • Mitmekeelse standardvormina- eesti keelsele sünni-, abielu- või surmatõendile lisatakse juurde mitmekeelne tõlkevorm. Tõendit saab kasutada Euroopa Liidu liikmeriikides.

Tõendid väljastatakse paberkandjal või krüpteeritult (digitaalselt).

Kui soovite tõendit saada krüpteeritult (digitaalselt), siis peate olema veendunud, et saate seda ka kasutada, sest selline väljavõte on .pdf fail, millel on ametniku digitaalallkiri. Väljatrükkimisel paberile ei ole sellel ametniku allkirja ega pitserit.