Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Planeeringute registri kaardirakendus

Sisaldab informatsiooni Tallinna linnas menetletavate üldplaneeringute, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ning ehitusprojektide kohta.

Planeeringute registri kaardirakenduselt on võimalik leida järgmist informatsiooni:
-krundi info
-hoonestusala info
-servituudi info
-kitsendused
-kaitsealad
-miljööväärtuslikud piirkonnad
-maakasutuse ala
-ortofotosid aastatest 2003,2005,2007 ning 2008
Täpsema info saamiseks palun vaadake TLPA veebilehte. Allalaadimiseks on saadaval ka TPR kaardijuhend (PDF)