Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu

Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu

Hoiukoduteenuse eesmärk on toetada vanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema toimetulekut, vähendades lapse raskest või sügavast puudest tingitud hoolduskoormust. 

Teenuse sihtrühmaks on suure ja väga suure hooldusvajadusega ning keeruka toimetulekuga raske ja sügava puudega lapsed, kelle puhul on oluline ööpäevaringse teenuse kohene kättesaadavus koos püsiva järelevalvega. Teenus on suunatud lastele, kellele ei sobi raamlepingu raames pakutavate lapsehoiuteenuse tingimused.

Teenuse abil vähendatakse lapsevanema hoolduskoormust, et võimaldada lapse hooldamisest vaba aega tööhõives osalemiseks või muuks tegevuseks, mida ei ole võimalik sooritada lapse hooldamise kõrvalt.

Hoiukoduteenuse osutajal on kehtiv lapsehoiuteenuse tegevusluba.

Teenust osutatakse teenuse osutaja ruumides, mis vastavad rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele.

Hoidja juhindub vanema ja lapse võrgustikuspetsialistide, sh  ravimeeskonna juhistest, ettepanekutest ja soovitutest.

Hoidja ülesanne on tagada lapsele turvaline ja arengut soodustav keskkond koos asjakohaste hooldustoimingutega, sh:

  • arvestades lapse arengupotentsiaali ja päevarutiinide kujundamise vajadust;
  • kasutades ergonoomilisi hooldusvõtteid ja abivahendeid;
  • vajadusel viia läbi õendustoiminguid, manustades vastavalt ettekirjutustele ravimeid;
  • jälgides lapse naha seisukorda ja vajadusel kasutades vastavaid hooldusvahendeid;
  • kasutades ja hooldades lapse organismi funktsioneerimist toetavaid meditsiiniabivahendeid;
  • kasutades vajadusel erinevaid alternatiivkommunikatsiooni võimalusi, vajadusel otsides sobilikke ja lapse arengut toetavaid kommunikatsioonitasandeid.