Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rattatoetus

Rattatoetus

Toetuse eesmärk on edendada 10-15 aastaste laste seas jalgratturi juhilubade tegemist, suurendada laste teadlikkust ohutust liiklemisest ja kujundada ohutu liiklemise harjumusi. Lisaks on toetuse eesmärk suurendada laste liikumisviisides rattasõidu osakaalu, edendada tervislikku eluviisi ja turvalist liikumist. Toetuse taotlemisel arvestatakse lapsevanema (v.a eestkostja ja lapsendaja) ja lapse elukohta, jalgratturi juhilubade saamise ning jalgratta ostmise aega.

Alates 2023. aastast lisandus “Rattaga kooli” ühekordsele kuni 100-eurosele toetusele kuni 25 euro suuruse toetuse jalgrattakiivri soetamiseks. Toetust tuleb taotleda koos jalgratta ostmise toetuse taotlemisega ning esitada jalgrattakiivri ostmise ostuarve.

Kiivri toetust on õigus saada ka nendel, kes on juba jalgratta ostu toetust saanud. Selleks tuleb esitada täiendav taotlus kiivri toetuse saamiseks ühe aasta jooksul alates jalgratta ostmise toetuse taotluse esitamisest. Muul juhul tuleb jalgratta ja kiivri ostu taotlus esitada koos.

2023 aastast on jalgratta ostmise toetuse saamise tingimuseks muu hulgas see, et jalgratturi juhiluba on väljastatud toetuse taotlemise aastal või sellele eelnenud aastal. See muudatus võimaldab toetada ka neid, kes teevad ratturi juhiloa eksami aasta lõpul, kuid plaanivad ratta osta kevadel.

Toetuse suurus ühe lapse kohta on jalgrattale kuni 100 eurot ja kiivrile kuni 25 eurot. Toetus on ühekordne. Toetuse taotlusi menetleb Tallinna Haridusamet.

Toetuse saaja on lapse vanem või eestkostja, kellele antakse toetust lapsele soetatud jalgratta ja kiivri kulude katteks. Ühekordset toetust 10–15-aastasele lapsele jalgratta ja kiivri ostmiseks on õigus saada, kui:
1)jalgratturi juhiluba on lapsele väljastatud toetuse taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud aastal ja
2)jalgratta ostuarve on väljastatud taotluse esitamise aastal ja
3)lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse taotlemise kalendriaasta 1. jaanuarist ja
4)toetuse taotluse esitanud vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis on toetuse saamise õigusega lapsel, arvestades käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud erisusi.
Lapse vanemal või eestkostjal on õigus saada jalgrattakiivri ostmise toetust, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud elukohanõuded. Jalgrattakiivri ostmise toetust tuleb taotleda käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korras koos jalgratta ostmise toetuse taotlemisega.
 
Taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses  https://taotlen.tallinn.ee/rattatoetus
 
Toetuse taotlemine
(1)Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet). Haridusamet annab taotluste vastuvõtmise alustamisest ja lõpetamisest teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.
(2)Toetuse saamiseks esitab taotluse vanem, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis toetuse saamise õigusega lapsel. Kui taotluse esitab eestkostja, ei rakendata vanemale rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta esitatud nõudeid.
(3)Toetuse taotlusega koos esitatakse jalgratta/jalgratta ja kiivri  ostuarve(d) ja jalgratturi juhiloa koopia.
(4)Toetuse taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses, digiallkirjastatuna e-posti teel või allkirjastatuna paberil.