Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Represseeritu maamaksuvabastus

Represseeritu maamaksuvabastus

Maamaksust vabastatakse okupatsioonirežiimide poolt (represseeritud isiku seaduse mõistes) õigusvastaselt represseeritud inimesed. Maamaksust vabastamise kirjalik avaldus tuleb esitada maksustamisaasta 10. jaanuariks Tallinna Linnavaraametile.

Tingimused:

  • Maamaksust vabastamist saab taotleda inimene, kes on okupatsioonirežiimide poolt õigusvastaselt represseeritud ning kelle kasutuses on Tallinna haldusterritooriumil asuv elamumaa sihtotstarbega maatükk või selle mõtteline osa, mille eest represseeritu ei saa elamumaa maamaksuvabastust.
  • Represseeritu vabastatakse ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki maamaksust, kas tervikuna või osas, mida ei vabastata elamumaa maamaksuvabastusega.
  • Kui represseeritu kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, millest ühe puhul on represseeritu maamaksust vabastatud täies ulatuses, siis teiste elamumaa sihtotstarbega maatükkide maamaksust teda ei vabastata.