Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaaleluase

Sotsiaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid). Sotsiaaleluasemeks võib olla sotsiaalkorter või koht sotsiaalmajutusüksuses.

Sotsiaalkorteri puhul on tegemist ajutise elamispinnaga, kus on võimalik elada iseseisvalt või perega ning seal elades toetatakse pere igapäevast toimetulekut erinevate sotsiaalteenuste ja/või -toetustega.

Sotsiaalpind (näiteks voodikoht või tuba sotsiaalmajutusüksuses) on samuti ajutine elamispind, kuid seal elatakse ühes toas ja/või jagatakse üldkasutatavaid ruume teiste inimestega, kes ei pruugi olla pereliikmed. Sotsiaalpinnal elavaid inimesi toetatakse alati iseseisvasse ellu tagasi aitamise ehk resotsialiseerimisteenusega.

Selle, milline eluase vastab inimese või pere vajadustele ja võimalustele (pere koosseis, elukoha olemasolu, sotsiaalne ja majanduslik toimetulek, maksevõime jms), aitab välja selgitada rahvastikuregistri järgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, kust saab ka vastavat teenust taotleda või end eluruumi taotlejana arvele võtta.

Vaata: