Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sotsiaaleluase

Sotsiaaleluase

1. maist 2024. a muutus Tallinna eluruumide kasutusse andmise kord, et tagada mõistliku aja jooksul linnalt eluruum neile inimestele, kes seda kõige enam vajavad. 

Uue korra kohaselt antakse linna eluruum kasutusse:

  • sotsiaalabi vajavale linlasele, kelle abivajaduse on eelnevalt hinnanud linnaosa sotsiaalhoolekandeosakond;
  • linnale vajalikele töötajatele (sh õpetajad, hooldustöötajad, päästeametnikud, politseinikud);
  • ajutiseks elamiseks neile inimestele, kelle eluruum on erakorralise juhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks.

Jätkuvalt on linna eluruumi kasutamine tagatud sundüürnikele, kui üürilepingu tingimused on täidetud. Sundüürnikega pikendatakse lepinguid viieaastaste tsüklitena, kui nad ei ole kaotanud omandireformi subjekti staatust ja üürilepingu tingimused on täidetud.

 

Sotsiaaleluruumi taotlemine

Sotsiaaleluruum on osa linna pakutavast sotsiaalteenusest. Linna eluruum antakse inimese või pere kasutusse, kelle abivajadus on hinnatud  ning on tuvastatud, et linna eluruumi kasutusse andmine on ainuvõimalik lahendus eluasemega seotud probleemi lahendamiseks.

Kui inimene on sattunud majanduslikesse raskustesse ega suuda endale ja oma perele eluruumi tagada, tuleb tal pöörduda linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole ja kirjeldada oma olukorda. Abivajaduse hindamine käigus vestleb linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötaja inimesega erinevatel igapäevast toimetulekut puudutavatel teemadel, et selgitada välja, millised on inimese mured ja takistused, mis segavad tema iseseisvat toimetulekut.

Kui linnaosa sotsiaalhoolekande osakond on hinnanud, et linna eluruumi kasutusse andmine on inimesele ainuvõimalik lahendus eluasemega seotud probleemi lahendamiseks, pakutakse talle esimest vabanenud eluruumi, mis vastab tema põhjendatud vajadustele. Seejuures arvestatakse nii abivajava inimese majanduslikku olukorda, leibkonna suurust ja inimese tervislikust seisundist tulenevaid vajadusi. Linna eluruumid paiknevad üle Tallinna linna.

Sotsiaaleluruum antakse inimese/ pere kasutusse maksimaalselt kolmeks aastaks ning seejärel viiakse läbi uus abivajaduse hindamine.

Eluruumi pakkumine ja selle vastuvõtmise tingimused

Konkreetse sotsiaaleluruumi inimese kasutusse andmise otsustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Eluruumi saamise aeg oleneb inimese vajadustest lähtuva vaba eluruumi olemasolust.

Pärast sobiva eluruumi pakkumist, tuleb inimesel 10 päeva jooksul linnaosa valitusele teada anda, kas ta võtab eluruumi vastu. Kui inimene jätab mõjuva põhjuseta vastamata või ei esita vastuväiteid, miks see konkreetne eluruum ei vasta tema tervislikust seisundist tulenevatele vajadustele (mida ta saab dokumentaalselt tõendada), kaotab ta õiguse eluruumile.

Pärast eluruumi kasutusse andmise otsustamist, peab inimene 30 päeva jooksul sõlmima eluruumi kasutamise lepingu. Kui inimene mõjuva põhjuseta lepingut selle aja jooksul ei sõlmi, kaotab ta õiguse eluruumile.

Loe lisaks: Tallinna linna eluruumide kasutusse andmine alates 1. maist 2024