Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada erivajadusega inimesele võimalus käia ennekõike tööl ja koolis ning kasutada avalikke teenuseid. Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada erivajadusega inimesel, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot.

Olenevalt vajadusest saab inimene kasutada:

  • liiniveoteenust
  • juhuveoteenust
  • taksoveoteenust.

Juhu- ja liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga, taksoveoteenuse puhul taksokaardiga.

Liiniveoteenus

Liiniveoteenus on regulaarselt tööle, õppe-, tervishoiu- või hoolekandeasutusse sõitmiseks. Puuetega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin). Teenus on mõeldud regulaarseteks sõitudeks (nt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks või dialüüsiprotseduuridel käimiseks). Liiniveoteenuse eest tasub Tallinna linn, teenus on kasutajale tasuta.

Kuidas? Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga.

Juhuveoteenus

Teenus on mõeldud üksiksõitudeks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta ja/või sealt tagasi sõitmiseks. Teenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Juhuveoteenuse tellimus tuleb ametile esitada vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõitu, märkides ära juhuveoteenuse kasutamise kuupäeva, kellaaja, lähte- ja sihtkoha, sõidu eesmärgi ning saatja kaasamise vajaduse. 

Kui palju? Tallinna piires:

  • kuni 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
  • kuni 4 osaliselt tasulist (2 eurot kord) sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Tallinnast väljapoole sõiduks:

  • kuni 4 osaliselt tasulist (13 senti kilomeetri eest) sõidukorda kasutaja kohta;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Taksoveoteenus

Taksoveoteenust osutatakse taksoveoteenusena isiklikeks sõitudeks linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Juhendamist vajav inimene kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Kellele? Taksoveoteenust on õigus kasutada inimesel, kes on vähemalt kolmeaastane ja kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude ja kelle puue takistab ühissõiduki või isikliku sõiduauto kasutamist ja kes nägemisfunktsiooni täieliku puudumise või liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu ei saa kasutada liini- ja juhuveoteenust iseseisvalt.

Kui palju?

  • 190 euro väärtuses kasutaja kohta kalendrikuus, millest omaosalustasu on 25% teenuse igakordsest maksumusest;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Sotsiaaltransport Tallinnas (infovoldik)