Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sundvalduse seadmine

Tallinna Linnaplaneerimise Amet seab sundvalduse tehnovõrgu või -rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks tehnovõrgu omaniku kasuks.

 

Sundvalduse seadmise taotluse esitab tehnovõrkude omanik, kellele laieneb elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 sätestatud kohustus või kes on vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses või võrguettevõtja kaugkütteseaduse või maagaasiseaduse tähenduses või vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses.