Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sünnitoetus Tallinna elanikule

Soovitame vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .
Inimeste hajutamise nõuete tõttu on kohapeal avalduste täitmise võimalused piiratud. Palume tulla eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiad sellelt leheküljelt.

NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Sünnitoetust on õigus saada lapsel, kelle:

  •         rahvastikuregistrisse kantud elukoht on alates sünnist katkematult Tallinna linn ja
  •         vähemalt ühe vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on olnud katkematult Tallinna linn aasta enne lapse sündi. Teise vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht peab olema Tallinna linn enne lapse sündi

Taotluse võib esitada lapse seaduslik esindaja kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Toetust on õigus taotleda ka lapsendajal või lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul alates eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Sünnitoetust makstakse erinevas määras ühe lapse, kaksikute ja mitmike sünni korral.

Ühe lapse sünni korral on sünnitoetus 320 eurot. See makstakse ühekordse taotluse alusel kahes osas järgmiselt:

  •         50% pärast taotluse esitamist
  •         50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema hooldusõiguslikud vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni*

Kaksikute sünnitoetus on 1000 eurot ja see makstakse ühes osas.

Mitmike (kolm või enam last) sünnitoetus on 6392 eurot ja see makstakse ühes osas.

* Kui aasta jooksul muutub arvelduskonto number, muuda seda ka Tallinna e-teeninduses kontaktandmete all või esita digiallkirjastatatud taotlus e-posti aadressil perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.