Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna noorteühingute toetuse taotlus

NB! Kõikide küsimuste korral võtke palun ühendust Haridusameti peaspetsialistiga tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496.

NB! Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadokumentidega on hiljemalt 31. märts 2022 kell 23.59.

Toetuste andmist reguleerib Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Taotlemise tingimused

  • Toetust saavad taotleda noorteühingud, kellel on vähemalt 60 füüsilisest isikust liiget.
  • Vähemalt 2/3 liikmetest peavad olema füüsilisest isikust noored vanuses 7–26 eluaastat.
  • Noorteühenduse põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil.

Toetust eraldatakse noorteühingu majandamiskulude katteks (ühingu kasutuses oleva äriruumi üüri- või rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulude hüvitamiseks).

Noorteühingu toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu TEGEVUSTOETUSENA valides noorsootöö ja selle alt noorteühingu majandamiskulud.


Tallinna Haridusameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.