Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tänava ajutise sulgemise luba

Tänava ajutise sulgemise luba

Avalikus kasutuses oleva tänava, parkla, haljasala või selle osa sulgemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Tallinna Operatiivinfo veebilehel. Erandina võib taotlusvormi täita ka kohapeal või saata digiallkirjastatult e-postiga.

Taotlusega koos tuleb esitada ka liiklusskeem mõõtkavas M1:500. Liiklusskeem on soovituslik tellida liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest. Ajutise liikluskorralduse kehtestamisel tuleb sulgejal lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

Kui tänavate sulgemisega mõjutatakse ka ühistranspordiliiklust, on liiklusskeemi kooskõlastamisel vaja täiendavalt ühistranspordi spetsialisti kooskõlastust ning vajadusel tuleb esitada ka ühistranspordi ümbersõiduskeem. Sageli ei ole tänava sulgemise tõttu ühistranspordiliiklust vaja ümber suunata, kuid tuleb peatusi nihutada ehk menetluse käigus hinnatakse ajutise peatuse asukoha sobivust.

Tänava ajutine sulgemine on tasuline. Tallinna teede teegruppideks jaotus liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel on leitav teede ja tänavate sulgemise õigusakti lisast.

Sulgemise maksumäärad:

Grupp Sõidutee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)     Grupp

Jalgtee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)

I 100     I 10
II 50     II 5
III 10     III 1
IV 5     IV 0,5

Maksumäär parkla ja väljaku sulgemisel on 2 eurot iga suletud 20 täisruutmeetri eest tunnis.

Kui tee suletakse soodusajal (ajavahemikul kell 22:00-06:00, laupäeval, pühapäeval või riiklikul pühal), rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,5.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui esimese grupi tänaval soovitakse sulgeda rohkem kui pool tee laiusest, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 14 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 35 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega.