Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toetus "Hoovid korda"

Korteriühistu saab taotleda toetust õueala heakorrastamiseks. Toetusega on võimalik katta 15-70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Toetuse tingimused:

  1. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada koos vajalike dokumentidega hiljemalt 1. märtsiks.
  2. Toetust taotletakse enne töödega alustamist.
  3. Toetus makstakse välja pärast tööde tegemist ja kuluaruande esitamist.
  4. Tööd peavad olema kooskõlastatud linnaosa valitsusega (olemas ehitusluba, ehitusteatis vms luba või kooskõlastus). Toetuse "Hoovid korda" eelarve on 2023. aastal 684 000 eurot.

Vaata tabelist, milliseid tegevusi toetab "Hoovid korda" toetus:  Toetatavad tegevused