Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugi lahkuminevatele vanematele

Tugi lahkuminevatele vanematele

Kui lapsevanemate paarisuhe on halvenenud või hääbunud, jääb enamasti ikkagi alles omavaheline suhe kaaslapsevanematena. Lapsevanematel on vastutus lahendada omavahelised erimeelsused omavahel (vajaduse korral spetsialistide toel), hoidudes kiskumast last oma tülide keskele ja otsides lahendusi, mis aitavad tagada lapse heaolu.

 

Perelepitus

Kui paarisuhet lõpetavatel või abielu lahutavatel lapsevanematel ei õnnestu jõuda kokkuleppele, kuidas last kasvatada ja tema edasist elu korraldada, on kasulik pöörduda perelepitaja vastuvõtule.

Lepitaja toetab erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Protsessi käigus on osapooltel võimalik mõista üksteise vajadusi ja seisukohti ning leida mõlemale poolele sobivad lahendused kohtuväliselt. Leitud lahendused on võimalik lepitaja abil sõnastada ühiste kokkulepetena. Kokkuleppeid sõlmides aitab lepitaja hoida osapoolte fookust laste vajadustel.

Teenuse eesmärk ei ole vanemate paarisuhte jätkumine, vaid laste vajadusest lähtuvate lahenduste leidmine lahkumineku korral.

Perelepituse käigus tegeletakse enamasti järgmiste teemadega:

laste hooldamine ja kasvatamine

laste ülalpidamine

laste elukoht ning elukorraldus pärast vanemate lahku kolimist

ühine kodu ja kinnisvara pärast abielulahutust

kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamused või lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Teenust osutatakse Tallinna elanikele, kes on teenusele suunatud linnaosa lastekaitsetöötaja suunamiskirjaga ning kelle sissetulekud ei võimalda pöörduda perelepituse teenuse saamiseks eraõigusliku perelepitaja tasulisele vastuvõtule.

Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine

Lapsele on oluline suhe mõlema vanemaga. Kui keset elu keerdkäike on mingil põhjusel juhtunud, et lapse suhted temast eraldi elava vanemaga on katkenud ning ühist keelt olukorra parandamiseks on vanematel raske leida, on võimalik saada abi lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenusest.

Teenuse ülesanne on aidata lapsel säilitada või taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga. Laps kohtub teenuse käigus lahus elava vanemaga neutraalsel pinnal ning kohtumisel osaleb kaks sotsiaaltöötajat, kelle ülesanne on toetada nii last kui ka vanemaid nende suhte uuendamisel ja parandamisel. Teenuse eesmärk on taastada lapse ja lahuselava vanema suhe nii, et nad saavad edaspidi oma suhtlust jätkata väljaspool perekeskust - kas siis vanematevahelisel kokkuleppel või suhtluskorra alusel.

Teenuse sisu:

  • lapsele tagatakse lapsele turvaline ja toetav keskkond
  • nõustatakse ja abistatakse vanemat lapsega kontakti leidmisel ning lapse eakohastesse tegevustesse kaasamisel
  • jälgitakse lapse ja vanema vahelist suhtlust
  • sekkutakse ja/või lõpetatakse kokkusaamine, kui vanem ei hinda lapse vajadusi, turvalisust ega meeleolu adekvaatselt, ei suhtle lapsega eakohaselt või avaldab lapsele emotsionaalset survet
  • last kasvatav vanem kaasatakse vajadusel ja võimalusel, talle antakse tagasisidet kohtumisel toimunu kohta

Toetusgrupid lahutavatele või lahutanud lapsevanematele (SA Eesti Lastefond)

SA Eesti Lastefond korraldab ühel korral kuus toimuvat tasuta grupinõustamist lahutavatele/lahku läinud emale ja isale ning pakub individuaalset perenõustamist. Rohkem infot SA Lastefond kodulehel. Teenusele saavad vanemad ennast ise registreerida.