Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiisik intellektihäirega inimesele

Tugiisik sobib intellektipuudega inimesele, kes vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevastest tegevustes. Tugiisik õpetab igapäevaseks eluks vajalikke oskusi ning harjumusi, näiteks kodu koristamine, isiklik hügieen ja selgitab miks on vaja arveid maksta. Tugiisik juhendab, motiveerib ning arendab inimese iseseisvust ja vastutusvõimet.

 

Mida teeb tugiisik?

  • toetab sotsiaalses suhtlemises
  • toetab muutmist vajavate olukordade lahendamisel
  • saadab vajadusel spetsialistide vastuvõttudel
  • toetab suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikuga, sealhulgas suhete loomisel ja säilitamisel
  • pakub emotsionaalset tuge, kogemuste või teabe vahendamist

Tugiisik on inimesele juhendaja, suunaja või meeldetuletaja - füüsilist abi ta ei paku.

MTÜ Vaimupuu koostatud teenuse kirjeldus lihtsas keeles