Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

Tugiisik toetab lapse iseseisvat arengut kodus või väljaspool kodu, teenust osutatakse üksnes päevasel ajal.

Lapsega töötav tugiisik:

  •          loob turvalise keskkonna;
  •      aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks;
  •          julgustab igapäevaelus toime tulema;
  •          aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
  •          toetab ja õpetab last enda eest hoolitsema;
  •          aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele.

Erandjuhtudel abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel.