Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiisik täisealisele inimesele

Tugiisik sobib inimesele, kes vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevastest tegevustes. Tugiisik juhendab igapäevaelu toimingutes nagu näiteks kodu koristamine, isiklik hügieen ja arvete maksmine. Tugiisik juhendab, motiveerib ning arendab inimese iseseisvust ja vastutusvõimet.

 

Mida teeb tugiisik?

  • toetab ühiskonnas osalemiseks vajalike rollide täitmisel 
  • toetab muutmist vajavate olukordade lahendamisel
  • saadab vajadusel spetsialistide vastuvõttudel
  • toetab suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikuga, sealhulgas suhete loomisel ja säilitamisel
  • pakub emotsionaalset tuge, kogemuste või teabe vahendamist

Tugiisik on inimesele juhendaja, suunaja või meeldetuletaja - füüsilist abi ta ei paku.

MTÜ Vaimupuu koostatud teenuse kirjeldus lihtsas keeles