Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Varjupaik koduta inimesele

Ööpäevaringne ajutine peavari täisealisele inimesele, kellel ei ole kodu ning kes oma tervisliku seisundi tõttu vajab ööpäevaringset hooldust ja kõrvalabi. Varjupaigateenus jaguneb öömajaks ja varjupaigaks. Erinevalt öömajast, kuhu saab tulla vaid öötundideks, on varjupaigas võimalik viibida ööpäevaringselt.

Varjupaigateenust on võimalik saada ajutiselt vältimatu sotsiaalabi korras või pikemaajaliselt. Viimase puhul on tegemist resotsialiseerimisteenusega varjupaigas, mille käigus koostatakse inimesele teda kaasates individuaalne tegevusplaan, mis toetab inimese toimetuleku paranemist. Varjupaigas saab inimene hooldust, õendust, toitlustust ja nõustamist seni, kuni ta on võimeline edasi liikuma mõnele muule tema vajadustele vastavale teenusele (nt sotsiaalmajutusüksusesse, üldhooldusteenusele).

Vältimatu sotsiaalabi korras tagatav varjupaigateenus on Tallinna elanikele tasuta. Pikemaajalisemat teenust kompenseeritakse inimese sissetulekust (nt töövõime toetusest, töövõimetuspensionist, rahva- või vanaduspensionist vms).

Juhul kui vajad kohta ööbimiseks, kuid ei vaja ööpäevaringset hooldust ja kõrvalabi, võib abiks olla öömaja teenus.

Öömajas (ehk kodutute varjupaigas) tagatakse ööbimiskoht inimestele, kellel ei ole võimalik kasutada ööbimiseks muud kohta (nt oma kodu või sõbra kodu). Teenuse eesmärk on parandada või säilitada inimese toimetulekut ning vajadusel tagada inimesele pesemisvõimalus, riide- ja/või toiduabi, söögitegemise ja pesupesemise võimalused ja info muu abi kohta (sh dokumendi taotlemise, linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna pakutavate teenuste, toetuste jms kohta).

Öömaja on üldjuhul avatud vaid õhtusel ja öisel ajal, mistõttu võib olla täiendavaks abiks võimalus kasutada kodututele mõeldud päevakeskust.

Öömaja kasutamine Tallinna elanikele on tasuta.

Kui abivajajaks on laps, pöördu laste turvakodusse, kui ema lapsega, siis vanema ja lapse turvakodusse.