Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevusjuhend liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

Tegevusjuhend liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

 LIIKUMISPUUDEGA VÕI PIMEDAT INIMEST TEENINDAVA SÕIDUKI PARKIMISKAARDI VORM JA VÄLJAANDMISE TINGIMUSED 

(Vastu võetud Sotsiaalministri määrusega 23.12.2010 nr 90)

§ 1. Üldsäte

Määrusega kehtestatakse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi (edaspidi parkimiskaart) vorm ja selle väljaandmise tingimused.

§ 2. Parkimiskaardi väljaandmine

(1) Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:

1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

2) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

(2) Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja.

(3) Parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus käesoleva määrusega kehtestatud vormis.

(4) Parkimiskaartide trükkimise ning nende väljaandmise kohalikele omavalitsusele korraldab ja tagab Sotsiaalministeerium.

(5) Välja antud parkimiskaartide üle peab arvestust kohalik omavalitsus.

§ 3. Parkimiskaardi väljaandmise tingimused

(1) Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.

(2) Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on:

1) tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

2) lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud kõrvalekalde kohta;

3) ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule pere- või eriarsti väljastatud teatis § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud kõrvalekalde kohta.

(3) Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

(4) Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

§ 5. Määruse jõustumine ja rakendamine

Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

(2) Sotsiaalministri 19. jaanuari 2001. a määruse nr 15 "Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaadmise tingimused" alusel välja antud parkimiskaardid kehtivad kuni parkimiskaardi tähtaja lõpuni.

(3) Määruse § 3 lõikes 2 punktis  1 sätestatud tööealisel  puudega isikul, kellele Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse enne 1. oktoobrit 2008. a. tuleb parkimiskaardi taotlemisel esitada lisaks nimetatud otsusele § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud pere- või eriarsti teatis § 2 lõikes 1 sätestatud kõrvalekalde kohta.

 Parkimiskaart väljastatakse isiklikult puudega inimesele, lapsekaart väljastatakse lapsevanemale või hooldajale (kättesaamisel esitada lapse sünnitunnistus, eestkostet või hooldust tõendav dokument).

NB!

Tallinna Transpordiamet võtab taotlusi vastu ja väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel  liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki  parkimiskaarte Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos laud 4.

 Vastuvõtuajad :

E - 08:15 - 17:00; T - N 08:15 - 17:00; R - 08:15 - 14:00; Lõuna 12:00 - 13:00 (reedel lõunat ei ole)
Info telefonil 640 4456 

 Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:

  1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)
  2. puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus või puudega inimese kaart
  3. pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta
  4. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm
  5. Taotlus parkimiskaardi saamiseks


Parkimiskaardi väljastamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmisest seadustest: 

1) Liiklusseadus
§ 68. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused:

(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi. 
(2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib tema kasutuses olevat sõidukit liikumispuudega  või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta.
(3) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib:
1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;
2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
(4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, võib asulas  peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

          2) Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a. määrus nr 90 

          3) Liiklusseadus

 

Viimati muudetud 21.02.2024