Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ajalugu

Ajalugu

Aastad 1972-1994

 • Kool loodi 1972 a. Tallinna 43. 8-klassilise koolina.
 • Kool kasvas Tallinna 43. Keskkooliks 1973/74 õ.-a.
 • 1976 a. lõpetas Tallinna 43. Keskkooli I lend.
 • 1988/89 õ.-a. Tallinna 43. Keskkoolis hakkas tööle ETTEK ( Eksperimentaal Teaduslik Ettevalmistus Keskus). Samal aastal sõlmiti leping Tallinna Tehnikaülikooliga, alustavad tööd esimesed noormeeste klassid keskkooli osas.
 • Sõprussidemete algus Saksamaa Erkrathi Neanderthal Gümnaasiumiga, Saksa õpilaste ja õpetajate delegatsioon külastas Eestit augustis 1990. aastal.
 • Sõprussidemete algus Soome Lohja Lukio ja Anttila Yleäste koolidega.
 • 1991.aastal lõpetas I lend Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 43. Keskkooli baasil komplekteeritud klass ühitatud lõpueksamitega (lõpueksamite tulemused emakeeles, matemaatikas ja füüsikas koostasid TTÜ õppejõud, loetakse vastavaks sisseastumiseksamite tulemustega mehaanika teaduskonnas).
 • 1994.a koostööleping Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 43. keskkooli vahel täienes ja laienes majandusvaldkonnale.
 • 1994/95 õ.-a.tänu sõpruskoolile Saksamaal ja Rahvusraamatukogule avati koolis lugemissaal.

Aastad 1995-2005

 • 1995. aastal PHARE projekt soojamajanduse alal (kool saab uue soojasõlme, katuse, ventilatsiooni, valgustid, dušširuumid).
 • 1995. aastal Tallinna 43. Keskkool ja ETTEK reorganiseeriti Tallinna Tehnikagümnaasiumiks.
 • Sünnib kooli logo. Autoriks Mattias Olep.
 • 21.XII 1995 a. kooli lipp õnnistatakse Kaarli kirikus.
 • XI. 1996 a. kooli mütsi sünd – sellest ajast peale tähistatakse mütsipäeva.
 • 1997 a. PHARE ISE pilootkool (arvutiklass).
 • 1997 a. raamatukogu hakkab tööle programmi Kirjasto 3000 baasil.
 • 1997 a. uue traditsiooni sünd koolis – õhtu lastevanematele.
 • 1998 a. kool saab uued aknad, maja soojustuse, uue fassaadkatte.
 • 1999 a. kooli aula ehitus, tiigrihüppe klassi ehitus.
 • 2000. a uus arvutiklass.
 • Kool osaleb pidevalt messil Teeviit.
 • 1999/2000 õ.-a. PHARE ISE raames arvutiprogrammide testimine: Extens, GP Untis.
 • 2000/2001 õ.-a. – kool sai uued san. sõlmed ja presentatsiooniklassi.
 • 2001/2002 õ.-a. Kvaliteedi auhinna konkursil osalemine, auhinna pälvis õpetaja Kersti Veskimets.
 • 2001 aasta suvel bioloogiaklassi renoveerimine Tallinna Linnavalitsuse projekti “100 klassi korda” raames.
 • 2001/2002 õ.-a. kooli 30 aastapäev. Sündis uus traditsioon – tunnustusmärk õpetajale, kes on 10 aastat töötanud selles majas. Kooli ajalooraamatuilmumine.
 • 2002. a Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikagümnaasium uuendasid koostöölepingut. Uued valikained.
 • 2002. a – loodi TTG lõpumärk abiturientidele.
 • 2003. a TTÜ ja TTG koostöölepingu tulemusena tehakse täiendus TTÜ sisseastumiseeskirjades andes TTG lõpetajale boonuspunkt.
 • 2003. a Koostöös Optiroci-ga valmib kooli uus võimlemissaal ja koostöös Merkoga kooli võimla osaline renoveerimine.
 • 2003. a valmib IT keskus.
 • 2003. a gümnaasiumi õppekavadesse viidi sisse valikaine – ehituse alused ( teoreetiline osas TTÜ õppejõud, praktiline osa erasektori toetusel erinevate firmade õppeklassides).
 • 2002-2004 töötati välja kõik seonduv kooli sümboolikaga ja parima klassijuhataja rändauhind.
 • 2004. a kool ehitas välja neli võõrkeelte kabinetti.
 • 2004. a – ehitati välja peegelsaal.
 • 2005. a – TTÜ-ga lepingu uuendamine.
 • 2005/2006 õ.-a. loodi kooli ühtne koolivorm.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2005. aasta teemaks oli reaalained täna ja võimalused homme.

Aastad 2006-2013

 • 2006 a. – tööõpetuse klasside renoveerimise algus.
 • 2006. a alustati koostöös Mustamäe Reaalgümnaasiumiga integratsiooniprojekti.
 • 2006. a autasustati TTG-d Mustamäe linnaosa kõrgeima autasuga–pronkskujuga „Mõtlev mees”.
 • 2006. a võitis kool rahvusvahelise keskkonnaprojekti „Kuldne saabas”.
 • 2006. a sai kunstiõpetuse õpetaja Monika-Luyza Landsov Mustamäe Linnaosa Valitsuse Aasta Noore Õpetaja tiitli.
 • 2006. a sai alguse uus traditsioon – medal kooli parimale sportlasele.
 • 2006. a hakkab ilmuma kooli e-ajaleht.
 • 2006. a 8.klassid teevad õppekava raames uurimustöösid.
 • 2006. a võetakse kasutusele medal TTG sportlane.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2006. aasta teemaks oli loodusressursid ja energeetika.
 • 2007. a tähistas kool 35 juubelit ja sündis koolilaul “Minu kool” (viisi autorid Karl Madis ja Margus Martmaa, sõnade autor XII lennu vilistlane Triin Soomets).
 • 2007. a valmisid uued spordirajatised (palliväljakud ja jooksurada, võimlemisväljak).
 • 2007. a omistati geograafia õpetajale-metoodikule Pilvi Tauerile Vabariigi Aasta Õpetaja nimetus.
 • 2007. a hakkavad tööle tervise- ja keskkonnakomisjon.
 • 2007. a PRATE (praktline teadus) toomine kooli õppekavasse.
 • 2007. a alustab tööd algklasside näitering.
 • 2007. a kooli 35. aastapäev.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2007. aasta teemaks oli reaalained ja militaarmaailm.
 • 2008. a algab koostöö Ühendkuningriigi, Hispaania ja Soome koolidega Comeniuse kaheaastase projekti raames teemal “Kliimamuutustega kohanemine”.
 • 2008. a algab koostöö Hollandi kooliga.
 • 2008. a Villu Kopli saab aunimetuse “Mustamäe aasta õpetaja”.
 • 2008. a projektipäevad veerandite lõpus.
 • 2008. a kutsenädala traditsiooni algatamine.
 • 2008. a hõimupäevade tähistamise traditsiooni algatamine.
 • 2008. a rahvusvahelise konverentsi korraldamine Comeniuse projekti raames.
 • 2008. a 20-aastase koostöö tähistamine TTÜga (toimus konverents).
 • 2008. a töötatakse välja TTG keskkonnapoliitika.
 • 2008. a mai Lastevanemate tänukontsert.
 • 2008. a Tallinna Haridusameti lõimumisauhind koostöö eest TMRG-ga.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2008. aasta teemaks oli reaalained ja aeronautika.
 • 2009. a alustab eelkool.
 • 2009. a koostöös SA-ga Tiigrihüpe PRATE raames robootika toomine kooli õppekavasse.
 • 2009. a Tallinna koolide sportmängude arvestuses III koht.
 • 2009. a parima uustulnuka tiitel olümpiaadide arvestuses Tallinna Haridusametilt.
 • 2009. a aukiri parima lõimumisprojekti eest.
 • 2009. a Tallinna Haridusamet autasustas Ave Tederi’it kvaliteediauhinnaga „Hea õpetaja”.
 • 2009. a õppetööd alustab 7. klassi reaalharu.
 • 2009. a Ülle Halliste ja tema klass said märgi (Twinning Label) projekti “Multicultural Dictionary” eest.
 • 2009 – 2012 osalemine ERDF Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projektis “Aktiivne ja turvaline koolipäev”.
 • 2009. a mai Lastevanemate tänukontsert.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2009. aasta teemaks oli matemaatika linnapildis.
 • 2010. a Loodi sihtasutus Tallinna Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu.
 • 2010. a Tallinna Noore õpetaja tiitli pälvis ajalooõpetaja Tanel Sauna.
 • 2010. a Tallinna Noore õpetaja stipendiumi loodusõpetuse õpetaja Gedi Põder.
 • 2010. a Tallinna Innovaatilise õpetaja tiitli käsitööõpetaja Jana Käba.
 • 2010. a mai Lastevanemate tänukontsert.
 • 2010 – 2012 osalemine rahvusvahelises maailmaharidusprojektis “Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng”.
 • 2010 – 2011 osalemine Eesti – Afganistani sõpruskoolide projektis.
 • 2010 -2011 Comeniuse rahvusvahelise õpirände programmi raames õppis koolis vahetusõpilane Soomest.
 • 2010. a sept. loodi kooli töötajate raamatuklubi.
 • 2010. a auhind Aasta keskkonnateoke (kooli õuele rajatud jalgrattaste hoiupaik).
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2010. aasta teemaks oli matemaatika osa sakraalarhitektuuris ja religioonis.
 • 2011. a Tallinna Aasta õpetaja tiitli pälvis kooli emakeele õpetaja ja arendusjuht Ave Teder.
 • 2011. a Mustamäe Aasta õpetaja nominent kunstiõpetaja Monica-Luyza Landsov.
 • 2011. a Kool sai kuuendat aastat järjest I koha konkursil “Parim koolipuhvet”.
 • 2011. a Õpetajad Marina ja Jüri Kurvits pälvisid I koha Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud konkursil “Huvitav veebivahend õppetöös”.
 • 2011. a gümnaasiumi poiste I koht võrkpallis – Tallinna meister.
 • 2011. a sõudeergomeetritel I koht põhikoolide arvestuses.
 • 2011. a mai Lastevanemate tänukontsert.
 • 2011. a 28. mail osales õpilaste töörühm Maailmapäeval.
 • 2011. a suvel osalemine XI noorte laulu- ja tantsupeol.
 • 2011. a sept. UNESCO Ühendkoolide liige.
 • 2011. a nov. Ülle Halliste ja tema klass said märgi(Twinning Label) projekti “Our Jingle Bells” eest.
 • 2011 – 2013 osalemine rahvusvahelises Comeniuse koostööprojektis “Stereotüüpide murdmine”.
 • Konkurss “Toome reaalteadused reaalsusesse” 2011. aasta teemaks oli matemaatika ja meditsiin.
 • 2012. a kool tähistab 40. sünnipäeva.
 • 2012.a – “Mustamäe õpetaja elutöö” tiitel omistati kauaaegsele õpetajale ja õppealajuhatajale Silvi Aun`ile.
 • 2012.a – Meie kooli õpetajate esinemised IKT alastel konkurssitel :
  ” Täna saa, homme teine”-Maie Tibar, Marina Kurvits – töö sai kõrge tunnustuse Brüsselis;
  “IKT vahendid muusika, tööõpetuse ja kehalise ksavatuse tundides” – Evelin Kivi ja Marina Kurvits – töö pälvis I koha;
  ” WebQuest” – Ave Teder ja Anne Mädo;
  ” Ajaveeb õppetöös”- Katri Sanina Algas koostöö Rootsi kooliga -õpilaseesinduste tasandil.
 • 2013. a – Vabariigi aasatpäeva aktus. Etendus ” Nemad kaugetest aegadest “.
 • Tunnustati õpetaja Maie Tibarit ja Evelin Kivi konkursi “Aasta õpetaja” raames.
 • TTG-ja TTÜ koostöö 25. aastapäev. Aktus , töötoad, kohtumised.
 • Meie kooli õpilaste edukas esinemine Vabariiklikul orienteerumisvõistlustel.
 • Osaleme alates 2013 kahes Comenius projektis:
  a) Euroopa is Laughing;
  b) Young explorers of the sea- YES.
 • Läksime üle uuele õpilaspileti süsteemile.

 

Viimati muudetud 18.08.2023