Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

ÕPPE – KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID
2023/2024 õppeaastaks

Tallinna Tehnikagümnaasium on reaalkallakuga kool, kus õpetatakse/kasvatatakse kodanikke, kes on tulevasele tehnilisele intelligentsile vajalike teadmiste ja ellusuhtumisega. TTG seisab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest, toetab Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurist identiteeti, Eestis elavate rahvaste vastastikust mõistmist ja koostööd ning arvestab eesti suundumust integreeruda Euroopas. TTG aitab kaasa õpilaste kasvatamisele loovateks, harmoonilisteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus.

TTG ülesanne on kujundada noore
1. terviklikku maailmapilti;
2. iseseisvat loovat mõtlemist;
3. eneseväljenduse võimet;
4. analüüsi- ja arutluse oskust, mis on kooskõlas kaasaegse teaduse ja metodoloogia põhitõdedega.

Prioriteedid:
Kõikide õppeainete õppekvaliteedi arendamine kaasates digioskusi ja võimalusi.
Kõikide õpetajate valmisolek distantsõppeks.
HEV õpilaste märkamine ja nende toetamine koolipäeva jooksul ning distantsõppele minnes.
Arenguvestluste süsteemi kasutamine ka digiõppe vormis.

Viimati muudetud 30.08.2023