Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

Tallinna Kommunaalameti toetuse taotlus projektile „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks“ rahuldati 27.06.2017.a. EAS-i otsusega  nr 1.1-5.2/17/746.

Tallinna Kommunaalameti osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis on kinnitatud volikogu 24.08.2017 otsusega  nr 95. Projekti kogumaksumus on 500 000 eurot, milles Tallinna linna osalus on 50 %.

Projekti eesmärk on välja töötatud kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmeliseks (3D) andmehõiveks, töötlemiseks ja kasutamiseks linnaruumi planeerimisel, arendamisel ja haldamisel. Maa-aluste rajatiste andmete kogumine ja haldamine vajab senise igapäevase praktika asemel uut lähenemist ja lahendust. Linnaruumi planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel mudelprojekteerimisele üleminekul on vältimatuks eelduseks vajalikus kvaliteedis ja detailsuses 3D geoinfo ja tegelikkusele vastavate andmete olemasolu. Andmed peavad olema kolmemõõtmelistena töödeldavad ning taaskasutatavad ilma moonutusteta ja kadudeta. Maa-aluste rajatiste andmehõiveks kasutatakse GPR (ground penetrating radar) tehnoloogiat. Projekti käigus luuakse tehniliste ja regulatiivsete nõuete kogum ja protsessi kaart. Projekti tulemusena hakkab linn ise hankima ja nõudma linnaruumis ehitustegevust teostavatelt ettevõtetelt, kolmemõõtmelisi, nõuetele vastavaid ja tegelikke andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta. Lahenduse loomise, juurutamise ja andmehõive järel saavad linna allüksused ning linnaruumi arendajad kasutada terviklikku, ajakohast ja tegelikkusele vastavat maa-aluste tehnorajatiste 3D andmestikku.

Projekti tegevuste lõpptähtaeg: 30.09.2019.

Leping eduka pakkujaga OÜ-ga Geodirect sõlmiti 21.03.2018 lõpptähtajaga 15.08.2019.

26.07.2018 allkirjastatud lepingu lisa kohaselt on tööde teostajaks OÜ Geospatial. Projekti tulemit tutvustati 2 seminaril, 6.augustil Tallinnas ja 8.augustil Tartus.

Projekti tegevused on lõppenud.

Viimati muudetud 21.02.2024