Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus lasteaias

Tervisedendus lasteaias

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia  tervisedenduse põhimõttedTerviste edendav lasteaed logo

  • lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine
  • lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond  toas ja õuealal
  • lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
  • lapse arengupotentsiaali toetamine;  lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
  • koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel

Eesmärgistatud tervisedenduslikud tegevused (sh üritused) on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse. Tervisedenduse temaatika osas lähtuvad rühmade tegevuskavad laste vanusest, eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel. 

Lastega tehtava õppe-ja kasvatustöö peamised suunad on: 

  • liikumisaktiivsuse tõstmine, 
  • tervislik toit ja toitumisharjumused, 
  • emotsionaalse tervise toetamine, 
  • ohutus ja esmaabi.

Tallinna Sõbrakese Lasteaia Tervisemeeskond:

Violetta Kiudmaa, õpetaja abi
Jelena Rattik, õpetaja
Alla Kukoleva, õpetaja
Valentina Trostnikova, õpetaja
Jana Talanova, õpetaja
Svetlana Piven, õpetaja
 

Viimati muudetud 18.10.2023