Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendusest

Tervisedendusest

2012 Tervist edendav lasteaed

 

TEL

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade võrgustik TEL. 
Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes panustavad lapse tervise hoidmisesse, tugevdamisse ja tema tervisliku arengu suunamisse.

2023. aastaks on Eestis 310 Tervist Edendavat Lasteaeda (TEL), sh kõigis maakondades ja neljas suuremas omavalitsuses (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva). Aastatel 2009–2023 koordineerisid paikkondlike TEL-võrgustike tegevust lasteaedade tervisedenduse koordinaatorid.

Tallinna Suur-Pae lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2012 aastast. Tervisealast tööd oleme alati tähtsaks pidanud, kuid võrgustikutöö on aidanud meil terviseedendusse teadlikumalt suhtuda ja tegevust tulemuslikumalt kavandada. 
Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste, nende vanemate, lasteaia personali kui ka kogu paikkonna tervise teadlikkust.

Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava alusel.
Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. 
 

  • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, valitud ja kinnitatud selle juht. Tutvu lasteaia tervisemeeskonna standardiga.

Tervisemeeskonna juht on liikumisõpetaja Marit Talunik.

Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava alusel.

Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

TEL töö põhimõtete ja tegevusvaldkondadega on võimalik lähemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi koduleheküljel 

 

 

 

 

Viimati muudetud 18.03.2024