Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Terviseedendus

Terviseedendus

Eelkooli- ja kooliiga on inimese arenemises ja kujunemises olulised etapid, tervis aga selle edukuse eelduseks. Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lapse tervislikus arengus on lasteasutuste funktsioon väga tähtis, olles palju enamat kui vaid ettevalmistus akadeemiliseks koolikarjääriks. Lasteaias kui kollektiivis väljenduvad selged seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps suudab mängida ja õppida, kujundada õige enesehinnangu, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja võtab omaks positiivse tervisekäitumise alused. Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval. Ühelt poolt on haridusasutustel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt head võimalused laste tervise edendamiseks, riskikäitumise ja haiguste ennetamiseks.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tallinna Lepistiku Lasteaed on olnud kogu oma tegevuses tervist edendavate põhimõtetega, millest tulenevalt liitusime Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga 2013. aasta kevadel. Meie eesmärgiks on hoida ja edendada laste tervist ning toetada lastes tervislike eluviiside kujunemist koostöös koduga.

Igast väikesest algab suur- aga algus, see sõltub suurest. (Mariann Laius)

Viimati muudetud 30.04.2024