Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Testimisprojektid

Testimisprojektid

2024

Cesva poolt väljatöötatud mürasensoreid on Barcelonas juba laialdaselt testitud, kuid Tallinna unikaalne geograafiline positsioon annab ettevõtjale võimaluse oma toodet katsetada põhjamaa kliimas. Kui siiani on koostatud mürakaardid keskendunud liiklusmürale läbi mudeldamise, siis reaalsed andmed müra kui terviku kohta täna puuduvad. Ettevõte väärtuspakkumine keskendub nutikale mürajuhtimisele, et kavandada ja teostada müra vähendamise tegevusi ning hinnata nende efektiivsust. Cesva  Cesva Test in Tallinn
HaydenAI Test in Tallinn Hayden.ai Hayden on Iirimaal tegutsev tehnoloogiaettevõte, mis spetsialiseerub tehisintellektil põhinevatele liikuvuslahendustele mille abil on võimalik muuhulgas tuvastada bussiradade väärkasutamist.
Signaal soovib Tallinnas testida kahte uut tüüpi kaamerat Vector P2P ja MiniRack. Kaamerate abil on võimalik Eestis esimest korda testida urbanistlikkus piirkonnas keskmise kiiruse lõike ning monitoorida bussiradade väärkasutust. Signaal Signaal Test in Tallinn
Elektroair Test in Tallinn projektis Electroair Elektriauto laadija testimine praeguse funktsionaalsuse kontrollimiseks ja arendamiseks. Testi eesmärk on välja arendada OCP 2.0.1 JSON protokoll, mis võimaldab V2G (Vehicle-togrid) ja SmartCharging laadimist. Lisaks on soov testida Dynamic 1 (Dynamic Load Management) lahendust mis väldib objekti elektritaristu ülekoormust
Picapac soovib testida 5 väikesemahulist nutikat Kogukonna Postkasti Pirita Linnaosas. Testimise eesmärk on tajuda inimeste käitumismustreid toote kasutuselevõtu osas ning toote vastupidavust ilmastikule.
 
Picapac  Picapac_Test in Tallinn projektis
CubedAI_Test in Tallinn Cubedai  Testida mõne Tallinna hoone peal energiakokkuhoiu lahendust, et saada kinnitust hüpoteesile ning leida referents skaleerimiseks
Õppida Eesti näitelt, toodet parendada ning saada tagasisidet digitaalehituse valdkonna võtmeinimestelt Tallinnas Collaborall CollaborAI_Test in Tallinn

 
SPODY SPODY soovib testida, parendada ja mugandada sportlikke õppemängude lahendust lastele vanuses 3-7

https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/spody  
Pocoplay testib töötajate koolitamismaterjalide genereerimist tehisintellekti abil. 9 kuu vältel viiakse läbi intervjuusid ja prototüüpimist mõne linnaasutuse juures
 
Pocoplay Pocoplay_Test in Tallinn2023

Carrida_Test in tallinn 2023 projekt Carrida  Carrida testib ühel väiksemal Tallinna ringristmikul lahendust, mis loendab transpordiühikuid ringile sisenemisel ning väljumisel, et Tallinn saaks parema ülevaate ringristmike kasutusest.
Caeli testib satelliidi andmete põhjal võimalust monitoorida ja  visualiseerida õhukvaliteeti. Lahendus aitab Tallinnal testida andmete kättesaadavust, mõistetavust ning annab võimaluse võidelda kliimamuutuste vastu. Caeli BV Testintallinn projekt 2023
make_a_bim.png MakeaBIM Tehisintellektil põhinev tarkvara 2D jooniste põhjal BIM mudelite koostamiseks. Ettevõte soovib testida oma lahendust Tallinnale kuuluvate hoonete jooniste põhjal
Tarkvara lahendus, mis kombineerib planeeritud ja praeguse keskkonna 6D hübriid informatsiooni mudeliks. Ettevõte soovib testida oma lahendust Tallinna alusandmete abil, et saada skaleerimiseks vajalikke referentse ning testida mudeli võimekust XD Visuals XD Twin.png
urbanly-test-in-tallinn.png Urbanly Linnaplaneerijatele mõeldud tarkvara, mis aitab mudeldada erinevaid stsenaariume teenuste kättesaadavuste, kinnisvara hinna ja muude tegurite koosmõul. Ettevõte soovib testida oma tarkvara Tallinna alusandmete põhjal, et oma mudeleid treenida ning saada linnaplaneerijatelt tagasisidet
Ettevõte soovib Tallinnas testida innovatiivse lähenemisega, loovust ja kujutlusvõimet arendavat mängu noortele vanuses 7-12. Ettevõte soovib koostöös Tallinnaga saada sisendit tootearendusse, skaleerida ning väärtuslikku tagasisidet kasutajatelt ja õpetajatelt Sam Corporation sam_corporation.png
Futugrid seade__.jpg Futugrid  Nutipistik koduste kütteseadmete elektritarbimise juhtimiseks. Ettevõte soovib Tallinna linnaga testida nutikat tarbimise juhtimist. Eesmärk on liita linna elektriseadmed ühtsesse võrku, millest moodustub kiiresti reageeriv võimsusreserv, mida saab omakorda kasutada elektrivõrgu sageduse taastamise reservina.


www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/futugrid
Tööstusliku tarkvara arendus.
Ettevõte arendab 360-kraadise kaamera ja tehisintellekti kombinatsioonil põhinevat tarkvara, mille eesmärk on tuvastada eri objektide hetkeseisu ning neid jäädvustada. Ettevõte on varem oma lahendust edukalt testinud Helsingi sadamas merekonteinerite seisukorra hindamiseks. Järgmise sammuna on Elisa huvitatud katsetama oma lahendust Tallinna Linnatranspordi AS-i depoos peaväravate läheduses, et katsetada selle tehnoloogia võimekust tulla toime transpordivahendite seisukorra hindamisega.

 
Elisa Corporation Elisa lahendus.jpg
landingu-pistik_app.jpg Gruff Energiatarbimist optimeeriva nutipistiku arendus.
Ettevõte on välja töötanud nutika pistiku elektrikulu vähendamiseks. Ettevõte soovib koostöös Tallinna linnaga kohendada oma väärtuspakkumist, saada skaleerimiseks vajalikku sisendit ning testida püstitatud hüpoteese toote kasutuskindluse suhtes.
LED ja LCD infotabloode arendus ja tootmine tööstuslikes lahendustes kasutamiseks.
Ettevõte soovib koostöös Tallinna linnaga katsetada kriisiinfo edastamiseks LED-infotabloosid, mis paigaldatakse bussi- ja rongipeatustesse ning teistesse suure käidavusega kohtadesse. Ettevõtte eesmärk on Tallinnas testida toote väärtuspakkumist ja lahendust ning laieneda Tallinnas saadud kogemuse põhjal teistesse linnadesse
 
Ampron Ampron_Test in Tallinn
SSE lahendus.png SSE Digital Services Tehisintellektipõhiste sensorsüsteemide arendus. Ettevõte on välja töötanud tehisintellektil põhineva riist- ja tarkvara lahenduse, et koguda andmeid liiklusvoogude ja kergliikurite ning jalakäijate arvukuse ja trajektoori kohta.
Tehisintellektipõhiste sensorsüsteemide arendus. 
Ettevõte arendab tarka pardakaamerat, mille eesmärk on koguda andmeid teetakistuste, teeaukude, potentsiaalsete ohtude jms tuvastamiseks. Ettevõte soovib testida oma lahendust Tallinna Linnatranspordi AS-i sõidukite abil, et jooksvalt koguda eri kohtadest pidevalt uuenevaid andmekihte. Tallinna linnas nägi ettevõte boonusena võimalust testida oma lahendust mitmekesistes ilmastikuoludes, kaasa arvatud lumiste teeolude, udu ja tugevate sademete korral.
muniAI MuniAI lahendus.png
Ringo Eco pakendikast.png RingoEco Korduspakendite kogumissüsteemi arendus.
Ühekuune pilootprojekt katsetamaks korduskasutuspakendite kogumist vanalinnas. Ringo paigutas vanalinna seitse kogumiskasti: Nunne tänavale, kaks Vabaduse väljaku ümbrusesse, Tammsaare parki, Viru tänavale ja kaks Harju tänavale. Pilootprojekti eesmärk on hinnata kogumiskastide täituvust, tühjendamist ning potentsiaalset väärkasutust.

Gscan.png
Loodusliku atmosfäärikiirgust tuvastava tehnoloogia arendus (müüonskänner).
Ettevõte arendab looduslikul kiirgusel põhinevat täisautomaatset tomograafi ja lahendusi 3D-mudeldamiseks. Koostööd tehakse teadusasutustega NICPB ja iCV Lab ning Tartu Ülikooliga. Ettevõte soovib testida oma tehnoloogiat Tallinna vanalinna muinsuskaitsealustel hoonetel, kus on oluline, et analüüsid ei rikuks muinsusväärtust. 
Projekti piloteeritakse Tallinnas ja selle raames mõõdetakse ühe Tallinna Linnavaraameti haldusalas oleva hoone fassaadi ristlõiget (Vabaduse väljak 7 hoone)
https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/gscan

 
GScan

Hydro Engineration.png Hydro Engineration Vesinikupõhisel meetodil mootori puhastuse metoodika arendamine.
Ettevõte tegeleb sisepõlemismootorite vesinikupõhise puhastusega. Ettevõte soovib testida linna ühistranspordisõidukitel erinevaid hüpoteese eeliste suhtes, mida vesinikupõhine mootoripuhastus võib linnatranspordi hoolduses paremaks muuta, aidates seeläbi vähendada heitgaaside kogust.
Klaasvahtkillustiku/kergkillustiku tootmine klaasijäätmetest.
Ettevõte toodab klaasvaht-kergkillustikku. Projekti käigus soovitakse katsetada ringmajanduse väärtusahelat ja toote kasutusvõimalusi Tallinnas.
Green Gravels FGA_vahtklaas-wiki-1024x768.jpg
Fibenol tooted.png Fibenol Orgaaniliste põhikemikaalide tootmine.
Puidujäätmetest tehtud (ligniiniga segatud) asfalti katsetus.

Telesaade "Osoon" külastas Test in Tallinn projektis osaleva ettevõtte Fibenol katsetehast
Lainemõõturi arendus.
Nutikas poi LainePoiss võimaldab mõõta merel, ookeanil ja siseveekogudel lainekõrgust (täpsusega 1 cm), laine suunda, laine perioodi ja teisi olulisi laineparameetreid. Projekti eesmärgiks on pakkuda linnaelanikele, turistidele ja laiemalt Tallinna mereala kasutajatele reaalajas lainetuse infot Tallinna sadamatest (st lainetuse olud vahetult sadamate läheduses). https://lainepoiss.eu/tallinn/


https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/wiseparker
Wiseparker Lainepoiss.png
Ibiot toode.png Ibiot

 
Jäätmekäitluse ja kinnisvarahoolduse digitaliseerimine. 
Ibioti lahendus  näeb ette sensorite paigaldamist prügikonteineritesse, mis seejärel võimaldaks jäätmeveo korraldajal muuta konteinerite tühjendamist vajaduspõhiseks. Sensor paigaldati Mustamäe pargi reovee mahutisse, 100 bussipeatuse prügikasti Mustamäe linnaosas saavad digitaliseeritud augustis. Piloodid ka Tallinna Jäätmekeskiusega (eriliigilistest jäätmemahutitest suurandmete kogumine) ning Tehnopoli ja Tallinna Jäätmete Taaskasutusekeskusega (jäätmeveo digitaliseerimine).


https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/ibiot
AI-põhise droonituvastussüsteemide arendus.
Ettevõte plaanib testida Tallinna linnaruumis mehitamata õhusõidukite asukoha ja liikumisvektori määramiseks vajalikku sensorite süsteemi. Projekti eesmärgiks on katsetuste käigus välja selgitada Tallinna U-space ala loomiseks vajaliku sensorite taristu parim paigutusskeem.

https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/trackdeep
TrackDeep trackdeep lahendus.png
     

2022

10Lines robot.png 10Lines Autonoomsete joonimisrobotite arendus. Nutikad robotid teekatte markeerimiseks.
Testimisobjektid:
 • parkla Pirital (Kesktee 38)
 • Mähe asumi ristmikud
tallinn.ee/et/tallinnovation/10lines
Sotsiaalvalvesüsteemide arendus.
Juhtmevaba liikumis- ja temperatuuriandur, mis
teavitab eakate lähedasi või hooldustöötajaid,
kui eakas ei liigu kodus tavapärases rütmis, viidates võimalikule kukkumisele või terviserikkele.
Projekti käigus integreeriti Kodunupu ja Koduanduri teenused ning testiti neid 20 kliendiga 


tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/koduandur
Koduandur Koduandur seade.jpg
MyGames on FOB Solutions.png FOB Solutions/ MyGames Tarkavaraarendus, nutikate spordiväljakute broneerimissüsteemid.
MyGames on lahendus, mis võimaldab muuta spordiväljakud täiesti iseteeninduslikuks, juhtides broneeringuid, makseid, läbipääsu, valgustust ja muid funktsioone. Projekti käigus automatiseeriti 5 spordiväljakut ja -rajatist:
 •  Lasnamäe sulgpallihall
 •  Koorti 25 spordiväljak
 •  Lasnamäe Sportmängude maja
 •  Sõle spordikeskuse väliväljak
 •  Pirita Spordikeskuse tenniseväljak

tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/fob-solutions-ja-mygames
Toidujagamiskappide võrgustiku arendus.
Nutikad toidujagamiskapid pakuvad esimese ettevõttena maailmas toidujagamist teenusena.
Projekti käigus ehitati ja paigaldati
 2 toidujagamiskappi:
 • Kännu Kuke kvartalisse (Vilde tee 71)
 • Lasnamäele (Pallasti 54)
Samuti ehitati 6 kogumiskasti, millest ühte piloteeriti
 • Valdeku saunas-spordihoones
 • teine kogumiskast paigaldatakse Pääsküla Noortekeskusesse

tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/fudloop
Fudloop FudLoopLasnamäe kapp.jpg
Clevon pakiveorobot.png Clevon Autonoomsete robotkullerite arendus.
Linn andis loa ettevõtja robotkulleril liikuda Tallinna vanalinna jalakäijate alas ööpäevaringselt kaupade veoks 2 kuu jooksul.


2021

Solintel .png Solintel Alalisvoolu DC/DC päike/tuul keskkontrollseadme elektrooniliste lahenduste arendus.
Nelja päikeseenergial toimiva hübriid- tänavavalgusti paigaldamine Kalaranna tänavale, mis on aasta lõikes null või positiivse energia kuluga.


tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/solintel
 
Korrakaitse, pääste ja tuletõrjeoperatsioonideks erilahendusega droonide arendus.
Projekti eesmärk oli anda droonid Tallinna munitsipaalpolitsei (MUPO) patrullide käsutusse ning ühendada neilt saadud andmed juhtimiskeskuse ja haldustarkvaraga. Projektiga sooviti välja selgitada, milliseid probleeme suudab droon lahendada, kuidas droone efektiivsemalt kasutada ning millised praktilised nõuded on MUPO-l droonidele, mis suudavad oma tööd parandada, ja nende kasutatavatele tarkvaralahendustele.


tallinn.ee/et/tallinnovation/krattworks
Krattworks KrattWorks.jpg
Thinnect_png.png Thinnect  Pilvepõhiste IOT lahenduse arendus ärihoonetele ja nutilinnadele.
Thinnecti Sensing Kalamaja targa kogukonna lahendus annab kogukonnale ülevaate piirkonna liikluse olukorrast ning müra tasemest, aidates samas parandada ka liiklusohutust. Kalamajja paigutati 8 sensorit - kuvati mõõdetud müra Kalaranna, Vana Kalamaja ning Soo tänavatel; liiklustihedust ning -kiirust Soo, Niine ja Vana Kalamaja ülekäigu radadel. 

tallinn.ee/et/tallinnovation/thinnect
Korduspakendite kogumissüsteemi arendus.
Esialgselt plaanitud nelja asukoha asemele rajati üle linna 65 pakendi taaskasutuspunkti ja 25 kogumispunkti.

tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/ringo
RingoEco RingoEco kogumiskastid.png


2020

Aiotex.png Aiotex IoT ökosüsteemide arendus, sealhulgas riist- ja tarkavarintegratsioon.
Varahalduse süsteem.
Testimised Tehnopoli linnaku hoonetel.
Energiasalvestussüsteemide arendus.
Projekti eesmärgiks oli analüüsida linna allasutuste tarbimisandmeid ja tuvastada inertse tarbimises
 • Sõle Spordikeskuse
 • Rotermanni kahe hoone
 • Tondiraba jäähalli  automaatikasüsteemis
https://www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/fusebox-virtuaalne-elektrijaam
Fusebox Fusebox_png.png
R8 Digital Operator.png R8 Technologies Tarkvarapõhise hooneautomaatika arendus.
R8 Technologies lahenduse (digioperaator) pilootprojekti eesmärk oli optimeerida Kaja Kultuurikeskuse sisekliimat, säästa energiakulusid kuni 20% ja saavutada väiksem CO2 emissioon.

tallinn.ee/en/tallinnovation/r8-technologies-r8-digital-operator
TIK teeilmaseire.jpg Teede Tehnokeskus Teetaristu valdkonnas insener-tehniliste teenuste arendamine ja osutamine.
Linnakeskkonda paigaldati 16 teeilmajaama ja liidestati nad platvormile https://tik.teeilm.ee.
Nutikate jalgrattaparklate arendus.
Kokku paigaldati rattagaraažid kolme erinevasse asukohta:
 • KÜ Tulika 66 territooriumil
 • Pirital Regati maja vahetusse lähedusse Pargi ja Reisi parkla lähedusse
 • Tallinn-Väike rongipeatuse vahetusse lähedusse
Bikeep Bikeep jalgrattagaraažid.png 

Viimati muudetud 27.05.2024