Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolivalmidus

Koolivalmidus

Koolivalmiduskaardi aluseks on "Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuste alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord" (Haridus- ja teadusministri määrus 31.08.2011 nr 44) .

Õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused iseloomustades:

  • Lapse tunnetus- ja õpioskuseid
  • Sotsiaalseid ja mänguoskuseid
  • Enesekohaseid oskuseid 
  • Üldfüüsilist arengut

 ning andes kokkuvõtte lapse koolivalmidusest:

  • Lapse arengu tugevatest külgedest õppe- ja kasvatustegevuses
  • Lapsel toetamist vajavatest külgedest, soovitustest edaspidiseks
  • Arvamus koolivalmiduse kohta

Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetaja, tugispetsialist (kui kinnitatud isikkoosseisus), lapsevanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik. Koolivalmiduskaardile märgitakse lapse lasteasutuses viibitud ajaperiood. Koolivalmiduskaardile kantud andmeid säilitab lasteasutus viis aastat.
Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lapse lasteasutusest lahkudes. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Viimati muudetud 21.02.2024