Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamise korraldus Tihase lasteaias

Lapse arengu hindamise korraldus Tihase lasteaias

1. Lapse edenemise näitajaks on tema areng, selle kohta annab rühmaõpetaja vanemale kogu õppeperioodi vältel pidevalt suulist tagasisidet.

2. Laste arengumapid seatakse sisse igale lapsele lasteaeda tulles. Arengumapp on aluseks arengu hindamisel kuni kooli minekuni. Arengumapp sisaldab: lapse joonistust kindlast objektist (maja, puu, inimene), arengutabelit, arenguvestluse kokkuvõte, koolivalmiduskaart (viimases rühmas).

3. Logopeedilise hinnangu annab logopeed 1x õppeaastas.

4. Koolivalmiduse kujunemist selgitatakse 6 -7 aastastel lastel 2 korda õppeaasta jooksul:
Septembris-oktoobris: vestlus/uuring. Võimaldab saada ülevaate lapse kujunevast koolivalmidusest.Vestluse/ uuringu tulemusena saab õpetaja teada, kellel ning milline arenguaspekt vajab aasta jooksul enamat tähelepanu, keda erialaspetsialistide konsultatsioonile suunata ning kuidas probleemide ilmnemise korral lapse arengut toetada. Iga last küsitletakse individuaalselt, tulemused märgitakse lehele, kus pannakse kirja lapse eripära, tugevad ja nõrgad küljed. Tulemustest antakse suuline ülevaade vanemale.
Märtsis – aprillis: joonistamise test, mille tulemustest antakse vanemale suuline ülevaade.  Koolivalmiduse hindamisel rakendatakse arengu jälgimise mängu metoodikat.

Arenguvestlus lapsevanemaga

Üks kord õppeaastas (jaanuar-mai) viib õpetaja vanemaga läbi arenguvestluse. Arenguvestluse käigus antakse kahepoolset tagasisidet lapse arengust ning kavandatakse mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu toetamisel.

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.
Koolieelses rühmas on soovituslik planeerida arenguvestlused perioodil september-oktoober.

Viimati muudetud 21.02.2024