Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projekt

Tihase lasteaia vanema rühma lapsed (6-7 aastased) ja õpetajad (Ketly ja Virve) osalesid Looduslaps MTÜ poolt korraldataval kursusel:

"Lapse enesehoiu õppimise kursus „OTSI OTTI” ehk kuidas käituda metsas, kui oled eksinud Tallinna lasteaedade lastele 2013. kevadel".
Kursus oli suunatud Tallinna eestikeelsete lasteaedade vanematele rühmadele.
TASUTA osalemise võimalus oli  kokku 20 rühmal 20 erinevast lasteaiast.

Kursus toimus vahemikus aprill - mai 2013

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus

EESMÄRK:
• Laps õpib hakkamasaamist eksinu olukorras 
• Laps omandab looduses eksimisel esmaseid enesehoiuvõtteid ja oskab neid kasutada 
• Lapsevanemad omavad „Otsi Otti” kohta käivat informatsiooni. 
• Lapses süveneb toimetulekutunne ning väheneb eksimisohtu sattumine 
• Eksinud laps oskab muuta end kergemini leitavaks 
• Laps märkab loodust ja väärtustab keskkonda

Käesolev programm annab lapsele teadmisi käitumisest eksinu olukorras. Lapsed omandavad esmased enesehoiuvõtted ning oskavad neid võimaliku eksimise korral kasutada.
Väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia-mind-kergemini nippe, millega nad end kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad

PROJEKTIGA SEOTUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED:
Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine
OTSI OTTI tegevused toimuvad lasteaias, lasteaia õuel  ja väljasõidul metsas.

1.  ÕPPETEGEVUSED LASTEAIAS: (4x45 min)
• situatsioonimängude mängimine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “ABI KUTSUMINE”
• muinasjutu tutvustamine, töövihiku täitmine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “MUINASJUTT OTIST”
• arutlemine, katsete tegemine, võrdlemine, uurimine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “KOLM KULDSET REEGLIT”
• liikumismängud (lasteaia hoovis) - “OTI RADA”

2. „OTSI OTTI” METSARETK: (5h)
Toimub väljasõit loodusesse. Teadmiste kinnistamine läbi mängude ja praktiliste tegevuste. „Otsi Oti” õppetund metsas annab lastele praktilisi teadmisi ja oskusi. Retke käigus uuritakse,  kes metsas elab ja kes jäljed metsa tegi, kes puud maha näris ja kuhja pani. Vaadatakse, mis metsas kasvab ja mida saab teepotti pista. Matkatakse, ehitatakse onni ja tehakse ohumärke. Lõpetuseks keedetakse lõkkel teed. 
„Otsi Otti” tunnistuste kätteandmine.

ÕPPETEGEVUSE TULEMUSENA:
• laps teab kuidas looduses ohutult liikuda
• laps oskab käituda eksinu olukorras
• laps märkab ümbritsevat loodust
• laps suhtub hoolivalt ümbritsevasse keskkonda
• laps omandab matkatarkusi
• laps tunneb rõõmu liikumisest  looduses

 

Viimati muudetud 10.12.2013