Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projekt "Kristiinekate sõbralik pere"

Projekti „ Kristiinekate sõbralik pere“ koostaja on  Tallinna Vindi lasteaed

Tihase lasteaiast osaleb 3.rühm (5-6 aastased lapsed)

 

Projekti eesmärk:


1. Teha koostööd eesti keele õppe toetamiseks, sõprussidemete ja keskkonna loomiseks  Kristiine Linnaosa lasteaedade vahel.
2. Jätkata integratsiooniprotsessi eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel ühisürituste kaudu.
3. Aidata vene ja eesti lapsi üksteisest aru saada ja sõbruneda sundimatus õhkkonnas ja keele praktika käigus.
4. Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetust Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, millega toetatakse õpetajate professionaalset arengut.
5. Väärtustada erinevatest kultuuridest lähtuv ja tolerantsuse põhimõtetele toetuv suhtlemine laste ja õpetajate vahel.

Projekti vajalikkuse põhjendus:


1. Ühistegevuste kaudu on muukeelsetel lastel võimalus vahetult suhelda eesti keeles oma eakaaslastega. Rikastub laste  eesti keele sõnavara, areneb ja täieneb keelekasutus, lisanduvad teadmised rahvakalendri tähtpäevadest.
2. Luues  olukorra, mis võimaldab tutvuda erinevate kultuuritraditsioonide ja tavadega paraneb üksteisemõistmine.
3. Õpetajatel on reaalne vajadus suurendada oma teadmisi ja oskusi ning tõsta valmisolekut tööks eesti keelest erineva õppekeelega laste ja nende vanematega.

Projekt kestab 1.09.2010 – 1.06.2011. Projekti rahastab MISA (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed).

Viimati muudetud 10.12.2013