Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

„Tallinna Lille lasteaia ja Tallinna Tihase lasteaia laste tutvumine Tallinna lähiümbruse pankranniku ja mererannaga“

Tegemist on Tallinna Lille Lasteaia eestvedamisel koostatud projektiga:
„Tallinna Lille lasteaia ja Tallinna Tihase lasteaia laste tutvumine Tallinna lähiümbruse pankranniku ja mererannaga“


Õppereisil osalevad Tallinna Lille lasteaia Kassikäppade rühm ja Tallinna Tihase lasteaia 6-7 aastaste laste rühm 

Projekti eesmärk: 

1. Laiendada laste silmaringi:

  • Pakkuda võimalust kogeda ja näha mereranna eripära maastikul
  • Õppida tundma mereäärset taimestikku ja putukaid, kasutades uurimiseks abivahendit - luupi.

2. Kinnistada lastes loodushoidlikku käitumist 

3. Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetamist Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, et toetada õpetajate professionaalset arengut. 

Tegevused: 


Õppereis Tallinna lähirandades: Rannamõisa ja Türisalu pank, Laulasmaa mererand. 
Tutvumine mereäärase taimestiku ja loomadega. 
Lastega jalutuskäigud pankrannikul ja mereäärses liivarannas: rannajoone ja mererannavaatlused, erinevuste otsimine. 
Mereäärse maastiku vaatlemine ja taimestiku uurimine: puud, põõsad, rohttaimed. 
Mererannas taimestiku, liiva, putukate uurimine luubiga. 
Vestlus lastega loodushoiu teemadel- käitumine mere ääres (pikniku pidamine, taimed ja puud ning loomad ja putukad mere ääres) 

Õppekäigu tulemus: 


1. Lapsed on saanud teadmisi mereäärsete alade erinevatest pinnavormidest, taimestikust, loomadest, putukatest; 
2. Lapsed käituvad looduses loodushoidvalt ja hoolivalt; 
3. Lapsed oskavad kasutada luupi looduse uurimisel;

Projekti raames saavad mõlemad lasteaiad endale uued õppevahendid: EESTI LOODUSE PILDIMAPID I-IV 
LUUBID 10 TK+ LUUBIGA PUTUKAUURIMISTOPSIK 6 TK 
MERETEEMALINE LAUAMÄNG 

Projekt kestab september 2011 – oktoober 2011. Projkti  rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Projektiga seotud üritus: 16. september 2011 õppereis Tallinna lähirandades kella 9.30-13.30

Viimati muudetud 10.12.2013