Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Tihase Lasteaed kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

4. Turvalisuse tagamine

5. Koostöö
 

 

Kooskõlastatud hoolekoguga 25.02.2019 protokoll nr 1 otsus nr 1

Viimati muudetud 22.08.2023