Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tihase Lasteaia kohatasu, toidukulu, soodustused ja toetused

Kohatasu

*   Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
*   Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).
  *   Vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 on 87,64 eurot;
  *   Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 kokku 78,26 eurot (kohatasu 87,64 eurot – Tallinna elaniku toetus 9,38 eurot = 78,26 eurot)

Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkiri nr HA-4/41 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"

Toidukulu
Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.  Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepaneku alusel. Tallinna Tihase Lasteaia toidu päevamaksumus alates 01.11.21 on sõimelapsele 1,80 eurot  ja aialapsele vahemikus 2,00 eurot.
Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

Aktuaalse info leiate SIIT

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades
Vastu on võetud Tallinna Linnavalitsus Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr , mis hakkab kehtima alates 01.09.2021
Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
*  netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:
2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

*  teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
*  koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormid leiad siit).
Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Aktuaalse info leiate  SIIT

Teadmiseks:

  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
  • Lapse ja lapsevanema andmete ( telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem. Arvet puudutavate andmete muutumisel esitab vanem vabas vormis avalduse lasteaia direktorile.
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks panka. Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu.
    Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
  • Küsimuste korral pöörduge direktori poole.

Viimati muudetud 30.12.2021