Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tihase Lasteaia üldinfo

Tallinna Tihase Lasteaed on Tallinna 68. Lasteaia õigusjärglane, mis avati 1961. aasta mais.Tallinna Tihase Lasteaia nime kannab lasteaed 1999. aastast.

Lasteaed on nelja aiarühmaga eestikeelne munitsipaallasteaed.  Asume Tallinna Kristiine Linnaosas, aadressil Nõmme tee 9.

Lasteaed peab oluliseks laste õppimist mängu kaudu, mida toetavad lasteaia õppekava ja mitmed väljakujunenud traditsioonilised üritused, aktiivne osalemine linnaosa spordi- ja terviseüritustel ning osalemine erineva suunitlusega konkurssidel (kunsti-, luule- ja laulukonkursid). Olulisel kohal on ka õppetegevuste läbiviimine loodus- ja kultuurikeskkonnas õuesõppena. Õppetegevusi toetavad erinevad huvitegevused nagu tantsu- ja lauluring, inglise keele õpe.

Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed", kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade hulka, teeb koostööd SA Archimedesega (Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kaudu vabatahtlike vastuvõtmine lasteaeda). Lasteaed teeb koostööd Sääse raamatukoguga projekti "Mesilase Miti raamatukast" kaudu. 

Lasteasutuse visioon 

Olla hästi arenenud ja tunnustatud, turvalise õpi- ja kasvukeskkonnaga lasteasutus.

Lasteasutuse missioon

Toetada perekonda lapse õpetamisel ja kasvatamisel ning alushariduse omandamisel, luues eeldused ja tingimused  lapse  kujunemisel mitmekülgselt arenenud ja terveks inimeseks lapsesõbralikus keskkonnas.

Lasteasutuse ühiselt sõnastatud põhiväärtused on:

  • Usaldusväärsus -  usalduslikud ja austavad suhted laste ja täiskasvanutega ; - aus ja sõbralik meeskondlik käitumine         
  • Turvalisus -  loodud turvaline ja tervislik õpi-, mängu – ja töökeskkond  lastele ja  täiskasvanutele
  • Hoolivus ja sõbralikkus - heatahtlik ning üksteisega arvestav käitumine laste, täiskasvanute ja ümbritseva keskkonna suhtes; salliv ja tolerantne suhtumine üksteisesse
  • Loovus -  õpetajad on avatud  uuenduslikele ideedele ja on laste suunamisel loomingulised; -  kasutavad loovalt omandatud oskusi, teadmisi ja kogemusi   

 

 

Lehekülge haldab

Ruth Lukas

Tallinna Tihase Lasteaia direktor

651 3370

tihase@tihase.edu.ee

Viimati muudetud 03.11.2023