Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uuringud ja analüüsid

2017/18 õa osales Tallinna Tihase Lasteaed Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga läbiviidud OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringus International Early Learning (for Child Well-being) Study (IELS), mille eesmärgiks on uurida 5 – 6-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele.

Tallinna Tihase Lasteaia 2016/17 ja 2017/18 rahuloluküsitluste tagasiside (SA Innove)

Lehekülge haldab

Ruth Lukas

Tallinna Tihase Lasteaia direktor

6 51 33 70

tihase@tihase.edu.ee

Viimati muudetud 03.05.2021