Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toetus "Fassaadid korda"

Korteriühistu saab taotleda toetust korterelamu renoveerimiseks, täpsemalt korterelamu:

  •        energiatõhususe suurendamiseks ja 
  •         välisilme parandamiseks.

Toetusega on võimalik katta kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Lisaks on võimalik taotleda 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest, kui selle kavandi on kooskõlastanud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon.

Tingimused

Toetust on võimalik taotleda, kui:

  •         taotleja on ümber ehitanud korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemid
  •         taotleja on esitanud pärast tööde tegemist kasutusteatise või saanud kasutusloa
  •         korterelamu on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat

Toetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa saamisest.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuni toetuse maksmiseks kavandatud raha jagub.

Toetuse andmine 2022. aastal

2022. aastal on toetuse „Fassaadid korda“ eelarve 400 000 eurot, millest on:

  •         toetusteks makstud 188 536,73 eurot
  •         menetluses taotlustega broneeritud 24 370 eurot
  •         vabu rahalisi vahendeid 187 093,27 eurot

Esitatud on 15 taotlust, millest välja makstud on 13, menetluses 2 ja  tagasi lükatud 0 taotlust.