Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toetus "Hoovid korda"

Korteriühistu saab taotleda toetust õueala heakorrastamiseks. Toetusega on võimalik katta kuni 70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Tingimused

·        Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada koos vajalike dokumentidega hiljemalt 1. märtsiks.

·        Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

·        Rahaline toetus eraldatakse pärast objekti valmimist ja kuluaruande esitamist.

·        Tööd peavad olema kooskõlastatud linnaasutusega, kui see on seadusega nõutud (olemas ehitusluba, ehitusteatis vms luba või kooskõlastus).

·        Toetatavad tegevused leiad siit.