Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduabi

Inimestel, kes on sissetuleku kaotuse või puudumise tõttu keerulisse olukorda sattunud, on võimalik saada toiduabi.

Toiduabi saamiseks on mitmeid võimalusi:

  • Euroopa Abifondi toiduabi
  • Tallinna linna pakutav toiduabi
  • supiköök

Euroopa Abifondi toiduabi

Riigi tagatud toiduabi, mida Eesti Toidupank jagab neli korda aastas. Toidupakk on mitmekülgne ja mahukas kaaludes üle 7 kilogrammi. See sisaldab teravilju (pudruhelbeid), liha- ja kalatooteid (konserve), maiustusi, magusaineid (suhkur, mesi), kohvi, teed, kakaod jms.

Abifondi toiduabi on õigus saada inimesel, kes on:

  • saanud toiduabi jagamiste vahepealsel ajal toimetulekutoetust;
  • taotlenud toiduabi jagamiste jagamiste vahepealsel ajal toimetulekutoetust, kuid kelle osas on kohalik omavalitsus teinud sissetulekust mittesõltuvatel põhjustel otsuse toetust mitte maksta (nt on inimene töötu ja keeldub end Töötukassas arvele võtmast);
  • olnud toiduabi jagamiste vahepealsel ajal vähemalt korra toimetulekutoetuse taotleja, kuid kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on kuni 15% suurem toimetulekupiirist;
  • saanud sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks makstavaid kohaliku omavalitsuse toetuseid;
  • olnud varjupaigateenuse (kodutute öömaja) kasutaja.

Seega näiteks mai kuu toiduabi jagamise käigus said paki inimesed, kes veebruaris, märtsis või aprillis vastasid eeltoodud kriteeriumitele; augusti jagamisel saavad paki need, kes vastavad kriteeriumile mai, juuni või juuli kuus. Euroopa Abifondi toiduabi ei taotleta eraldi, vaid see kaasneb automaatselt eeltoodud tingimustele vastamisel.

Abifondi toiduabi kohta saab täpsemalt saab lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Tallinna linna pakutav toiduabi

Kuivõrd Euroopa Abifondi toiduabi jagatakse vaid neli korda aastas, võimaldatakse abivajajatele linna ja Eesti Toidupanga koostöös toiduabi ka vahepealsel ajal. Toiduabi on mõeldud toimetulekuraskustes vähekindlustatud peredele ning selle saamine sõltub pere sissetulekust. Kui laias laastus on toiduabi saajatele seatud kriteeriumid samad (ennekõike erinevate sissetulekust sõltuvate toetuste saajad), mis Euroopa Abifondi toiduabi puhul, siis lisaks on võimalus paindlikumalt läheneda inimese või pere individuaalsele olukorrale ning pakkuda ajutiselt abi ka neile, kes Abifondi toiduabi ei saa.

Toiduabi saamiseks tuleb võtta ühendust rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga, kes hindab Sinu abivajadust ja õigustatust toiduabile.

Supiköök

Supiköögiteenus on mõeldud inimestele, kellel ei ole piisavaid vahendeid endale ja oma perele toidu tagamiseks. Teenuse eesmärk on tagada inimesele soe toidukord.

Abi saab:

JK Taverni supiköögist aadressil Pae 19, mis pakub kohapeal söömise võimalust. Supiköök on avatud kõigile, kel on raskusi rahalise toimetuleku ja sellest tulenevalt ka toidukorra tagamisega. Keskmiselt saab päevas abi umbes 150 inimest. Supiköögist saab sooja kõhutäie (0,5 liitrit suppi ja 100 grammi leiba) igal päeval ajavahemikus 12.00-14.30.

Päästearmee sotsiaalse rehabilitatsiooni keskusest „Lootusemaja“ aadressil Laevastiku 1a. Supiköök on avatud kõigile, kel on raskusi rahalise toimetuleku ja sellest tulenevalt ka toidukorra tagamisega. Supiköök on avatud teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ajavahemikus 11:00-13:30. Täiendavalt on võimalik supiköögist saada kaasa leiba/saia.