Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toiduraha

Toiduraha

Tallinna Liivaku Lasteaias pakub toitlustusteenust OÜ Tüdrukud, kes valmistab toidu lasteaias kohapeal.

Alates 1. veebruarist 2024 on lapse toidukulu päevamaksumus:

  •      Sõimerühmas 2,89 eurot, millest linn maksab tallinlase eest 2,75 eurot ja lapsevanem 14 senti/päev

  •      Aiarühmas 3,30 eurot, millest linn maksab tallinlase eest 3,05 eurot ja lapsevanem 25 senti/päev

Alus:
Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 23.01.2024 nr 1-3/1.
Toidukulu katmist piirmäära ulatuses rakendatakse tallinlastele Tallinna Linnavolikogu määruse "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" § 4 alusel.
Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toiduraha soodustus

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteaia direktorile. 

Viimati muudetud 27.02.2024