Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toimingupiirangud Tallinna Perekonnaseisuametis

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase    seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute    ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata    ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva    asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja    teade tuleb avaldada: 

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale    esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;   
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet    täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud    teenistusalased otsused;   
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära    arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi    seisukohast ebamõistlik.   

      

Hetkel vastavad teated puuduvad.

Viimati muudetud 23.06.2022