Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toitlustustasu päevamaksumus

Toitlustustasu päevamaksumus

Kullatera Lasteaias osutab toitlustusteenust 4 aastase lepingu alusel 01.09. 2019a kuni 31.08.2023a ja 3 aastase lepingu alusel 01.09.2023 kuni 31.08.2026 Mervir OÜ.
Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

Alates 01.01.2024:
Tallinna Kullatera Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 18.detsembri 2023a koosoleku protokolli nr 1-3/25 otsusega ja kinnitanud lasteaia direktor 19.12.2023 käskkirjaga nr 1-2/22 Toidupäeva maksumuse kinnitamine

Toidupäeva hind lapsevanemale alates 01.01.2024
sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 2,53 eurot
, aiarühmades: 3-7 aastased lapsed 3,85 eurot.

Tallinna linna sissekirjutusega aiarühma (3-7a) laste vanematele 1 toidupäeva maksumus 0,80€ 1 toidupäev,
väljaspool Tallinna sissekirjutusega laste vanematele toidupäeva maksumus sõimerühmas (1-3a) 1 päev 2,53€ ja aiarühmas (3-7a) 1 päev 3,85€.


Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määrusest nr 31 alates 01.01.2024  linna toidukulu katmise piirmäärad sõimeealisele lapsele kuni 2.75€ ning aiaealisele lapsele kuni 3.05€ 1 toidupäev.
 • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul 
 • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.
 • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne!
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
 • Tallinna Kullatera Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Rahel Tšerkassova e-post: [email protected]
 • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist.
 • Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal.
 • Juhul, kui lapsevanem ei ole saanud arvet õigeaegselt, palume ühendust võtta lasteaia direktoriga.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: [email protected] 

 

Viimati muudetud 25.06.2024